Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków własnych Fundacji, w 2018 r. zostały zainicjowane następujące zadania:

1. „Jan Karski – wybitny dyplomata, honorowy obywatel i świadek nadziei

W ramach projektu zostanie wydana książka pt. „Jan Karski – wybitny dyplomata, honorowy obywatel i świadek nadziei” autorstwa Marka Kalbarczyka. Książka jest poświęcona historii Jana Karskiego, jego misji i zasług dla ludzkości. Łodzianin był ważną i zasłużoną postacią w walce z masowa eksterminacja ludności żydowskiej w czasie wojny. Był emisariuszem Polskiego Państwa Podziemnego, ryzykował swoje życie, by ratować Żydów skazanych na śmierć w gettach i obozach zagłady. Heroiczna walka i próby zainteresowania świata tym dramatem były jego życiową misją. Wydanie brajlowskie książki o Janie Karskim będzie miało objętość jednego tomu brajlowskiego i ukaże się w 125 egzemplarzach, zaś wydanie czarnodrukowe z ilustracjami – w 300 egzemplarzach.

2. "Epilogi przywracające nadzieję" - książka Marka Kalbarczyka dostępna dla niewidomych i widzących

Książka opowiada o życiu niewidomego matematyko- fizyka profesora Witolda Kondrackiego oraz o polskich przemianach, w których osobiście uczestniczył. W opracowaniu tekstu mieli swój udział członkowie rodziny profesora, jego przyjaciele i współpracownicy.

Dzięki wydaniu biografii Witolda Kondrackiego w brajlu, niewidomi będą mieli okazję poznać historię wybitnego profesora matematyki, który mimo swej niepełnosprawności osiągnął w życiu tak wiele. Jego historia pokaże społeczeństwu, że niepełnosprawność nie dyskwalifikuje z realizacji planów czy marzeń. Książka zachęci osoby niepełnosprawne wzrokowo do aktywności życiowej i społecznej. Będzie dobrą motywacją i wsparciem dla osób wycofanych, bez wiary we własne możliwości, a także dla młodych czytelników, których będzie inspirować do podejmowania wyzwań i właściwych życiowych decyzji. Publikacja została przygotowana już w ubiegłym roku, również ze wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Byłą jednak wówczas przewidziana tylko w wersji brajlowskiej, w bardzo małym nakładzie 3 egzemplarzy. W tym roku, dzięki kolejnemu wsparciu MKiDN, uda się ją wydać w większej liczbie egzemplarzy i w formach dostępnych dla wszystkich – niewidomych i widzących.

3. "Ich Trzecie Oko" - nowa książka Marka Kalbarczyka dostępna dla niewidomych i widzących

W powieści autor opowiada historię dwóch niewidomych bohaterów, zderza ze sobą ich rzeczywistości, charaktery, a przede wszystkim podejście do życia i ich niepełnosprawności. Na losy bohaterów miały wpływ procesy toczące się w naszym odzyskanym w latach 90. i reformowanym kraju oraz ich dyskusje o Bogu i jego roli w kierowaniu wydarzeniami na Ziemi. Autor w swojej ocenie sytuacji niewidomych sprowadza się, jak sam pisze, „do optymistycznego przyjmowania wszelkich niedostatków. Niemal każdy z nich jest rekompensowany w niespodziewany sposób. Wystarczy się otworzyć i to dostrzec - wtedy łatwiej przyjąć braki, ułomności, niepełnosprawności”. Książka jest przewidziana w nakładzie 200 egzemplarzy wersji czarnodrukowej i 50 egzemplarzy dwutomowej książki w brajlu.

4. "Kościół, naród, człowiek, czyli opowieść optymistyczna o Polakach w XX w." – książka Jana Żaryna dostępna dla niewidomych

Książka Jana Żaryna to zbiór większych i mniejszych tekstów, powstałych w ostatnich latach aktywności naukowej autora, których głównym bohaterem jest Polska w XX wieku. Szkice dotyczą dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, obozu narodowego, stosunków polsko-żydowskich oraz sylwetek wybitnych postaci ostatniego stulecia, w tym ofiar tragedii smoleńskiej z 10 IV 2010 r. Tytuł książki – nie przez przypadek – nawiązuje do pracy Romana Dmowskiego wydanej w końcu lat dwudziestych ubiegłego stulecia: „Kościół, naród, państwo”. Książka ukaże się w wersji brajlowskiej liczącej 19 tomów, w 16 egzemplarzach.

 

Projekty będą realizowały cele i idee popularyzowane przez Fundację Szansa dla Niewidomych: promowanie roli czytelnictwa jako formy rehabilitacji, integracji i aktywizacji społecznej oraz zapobieganie wtórnemu analfabetyzmowi osób niewidomych spowodowane niską dostępnością wydawnictw brajlowskich.

Wydane w ramach projektów książki będą dystrybuowane m.in. w bibliotekach posiadających zbiory brajlowskie na terenie całej Polski, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku oraz wśród czytelników indywidualnych. Projekty będą realizowane do 2019 roku.

Dzięki inicjatywie Fundacji Szansa dla Niewidomych kolejne pozycje książkowe będą dostępne dla osób niewidomych!

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas