Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

 

POKL

Łódź UE

Projekt "Chcemy realizować swoje marzenia" jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacja 
 

SZANSA DLA NIEWIDOMYCH

 

zaprasza do udziału w projekcie:


„CHCEMY REALIZOWAĆ SWOJE MARZENIA”
 

W ramach projektu oferujemy Ci szkolenia w 100% FINANSOWANE Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ:


- 180 godz. kursu języka angielskiego zakończonego egzaminem międzynarodowym,

- 96 godz. kursu komputerowego zakończonego egzaminem ECDL,

 

SZKOLENIA I EGZAMINY UWZGLĘDNIAJĄ POTRZEBY OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH

 

Projekt adresowany do osób w wieku 18-64 lata:

- z dysfunkcją wzroku z ORZECZENIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SYMBOL 04-O,

- zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

 

Pierwszeństwo otrzymają:

- kobiety,

- osoby w wieku 25-64 lata,

- osoby początkujące w zakresie j. angielskiego i komputera.

 

Zajęcia odbywać się będą:

- w okresie wrzesień 2014r. – czerwiec 2015r.

 

Miejsce prowadzenia zajęć:

Łódź, ul. Tatrzańska 124a

 

Uczestnikom bezpłatnie zapewniamy:

- udział w kursie j. angielskiego i komputerowym,

- udział w egzaminach końcowych,

- podręczniki i materiały szkoleniowe,

- dyktafony do nauki j. angielskiego,

- catering,

-zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Łodzi.

 

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA! 

 

W przypadku pytań skontaktuj się z Biurem Projektu:

 

Adres: ul. Kilińskiego 169 pok. 8

tel.: 42 676 50 77, 881 946 225

email: lodz@szansadlaniewidomych.org

 

Te umiejętności pomogą Ci osiągnąć Twoje cele osobiste i zawodowe!

 Formularz zgłoszeniowy

 Pobierz ulotkę informacyjną

Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas