Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

1.      Projekt współfinansowany ze środków PFRON. Został zrealizowany od czerwca do grudnia 2011 roku. Celem projektu była poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zostało przeprowadzone 3 dniowe szkolenie dla 1 członka rodziny/opiekuna osoby niewidomej, słabowidzącej w ramach, którego specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, tyflorehabilitacji, tyfloinformatyki przeszkolili pełnosprawnych członków rodzin (w tym rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży)  osób niewidomych, w jaki sposób pomóc niewidomym w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego, orientacji przestrzennej. W jaki sposób korzystać ze specjalistycznego sprzętu i oprogramowania ułatwiającego życie codzienne i dostęp do informacji dla niewidomych. Uczestnicy dowiedzieli się:

                            Czym jest ślepota,

                            Jakie wywołuje skutki w psychice osoby ociemniałej,

                            Jak pomagać osobie niewidomej lub szczątkowo widzącej,

                            Jakie są jej możliwości i ograniczenia,

                            W jaki sposób radzić sobie gdy w domu pojawia się „ślepota”,

                            Jak radzić sobie z własną tragedią, gdy jedna z najbliższych osób traci wzrok,

                            Jak dostosować mieszkanie do potrzeb osoby niewidomej,

                            W jaki sposób uczyć osobę niewidomą wykonywania bezwzrokowo najprostszych                czynności dnia codziennego,

                            Jak uczyć niewidomego chodzenia z białą laską,

                            Gdzie starać się o dofinansowanie ze środków publicznych na turnusy i sprzęt                rehabilitacyjny,

                            W jaki sposób inwalida wzroku może korzystać z technologii wspomagających.

W ramach szkolenia oprócz omówienia wymienionych zagadnień uczestnicy zapoznali się
z odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem dla niewidomych i słabowidzących. Mieli też możliwość odbycia indywidualnych konsultacji ze specjalistami. W ramach szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali opracowane materiały szkoleniowe, które pomogą im w teoretycznym
i praktycznym poznaniu omawianych zagadnień.

Ponadto uczestnicy zdobyli wiedzę na temat niwelowania przeszkód i barier architektonicznych zarówno w najbliższej przestrzeni prywatnej jak i publicznej. Zdobyli wiedzę dotyczącą funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących w ośrodkach edukacyjnych i uczelniach wyższych wśród w pełni sprawnych kolegów.

 

Projekt finansowany ze środków PFRON

 

Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas