Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

Rozstrzygnięcie konkursu "Jan Paweł II - Orędownik Nadziei i Radości Życia" - 5 lipca 2007

Jury konkursu w składzie: Joanna Kalbarczyk - przewodnicząca, Wiesława Szczepaniak-Maleszka, Krystyna Wettyng, Siostra Rut Wosiek, Agnieszka Gąsior - sekretarz, obradowało 12 czerwca br.

Po wnikliwej ocenie 37 prac konkursowych jury wyłoniono 25 uczestników konkursu, którzy zostali zakwalifikowani do nagrody w postaci tygodniowego wyjazdu do Włoch, w tym także do grobu największego z Polaków, Jana Pawła II.

- Lista laureatów konkursu.

Ponadto Jury konkursu postanowiło wyróżnić prace 5 uczestników:
1. Ewelina Rudnicka - I miejsce
2. Kaja Dobranowska - II miejsce
3. Rafał Butajło - III miejsce
4. Agata Ostaszewska - nagroda specjalna
5. Arkadiusz Walęciak - nagroda specjalna

W imieniu organizatora konkursu serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć w nim udział. Składamy najlepsze życzenia laureatom i tym, którym się słabiej powiodło. Dziękujemy również wszystkim nauczycielom, którzy dołożyli starań, aby przygotować młodzież do wzięcia udziału w naszym konkursie.

Jako organizatorzy konkursu, mamy ogromną satysfakcję, że kolejna inicjatywa naszej fundacji spotkała się ze zrozumieniem i przyczyniła się do pogłębienia refleksji nad przesłaniem Jana Pawła II.

Z wyrazami szacunku

Marek Kalbarczyk
Prezes Zarządu

Sylwester Peryt
Dyrektor Fundacji

Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas