Edukacja prozdrowotna wśród niewidomych mieszkańców miasta Kielce


Zapraszamy mieszkańców miasta Kielce posiadających znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności (symbol 04 O)  na spotkania warsztatowe w Centrum Technologicznym Altix. Tematyką warsztatów będzie: sposoby zapobiegania wado i chorobom oczu, dbanie o zdrowie, kontrola parametrów zdrowia i choroby z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dedykowanych niewidomym i niedowidzącym. 

Zapewniamy:

  • Bezpłatny udział w spotkaniach edukacyjnych
  • Wykwalifikowaną kadrę szkoleniową,
  • Drobne zestawy  do kontroli parametrów zdrowia dla każdego uczestnika.

Termin szkolenia:

01.09.2019 - 28.09.2019

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Fundacja Szansa dla Niewidomych  Tyflopunkt Kielce
 ul. Targowa 18, 14 piętro, pokój 1422.

Tel kom. 662 138 600

Adres e-mail: kielce@szansadlaniewidomych.org

Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Kielce w 2019 roku.


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas