Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2019


REHA FOR THE BLIND IN POLAND

Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Bliskich

Świat dotyku, dźwięku i magnigrafiki

XVII edycja Konferencji w 20. rocznicę jej inauguracji i 20-lecie UKSW

pod hasłem

Edukacja i okulistyka przywracające nadzieję

21-23.10.2019 r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

gpod honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP

Agaty Kornhauser-Dudy

Współorganizatorzy:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

The Center for the Blind in Israel

Zespół Pedagogiki Specjalnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Fundacja Challenge Europe

 

Projekt „Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i Wszystkich Niepełnosprawnych - REHA FOR THE BLIND® IN POLAND 2019” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środków własnych Fundacji Szansa dla Niewidomych

Konferencja jest współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Konferencja jest współfinansowana ze środków miasta stołecznego Warszawy

 

Komitet Honorowy Konferencji

 

Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Ks. Prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Małgorzata Wypych – Poseł RP, Przewodnicząca Zespołu Parlamentarnego ds. Osób z Niepełnosprawnościami Narządu Wzroku

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji Narodowej

Władysław Gołąb – Honorowy Prezes Towarzystwa nad Ociemniałymi w Laskach

Tomasz Pactwa – Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy

Prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz – Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW, Rada Patronacka Fundacji

Prof. dr hab. n. med. Marek Rękas - konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny

Dr Fredric K. Schroeder – Prezydent World Blind Union (USA)

Marlena Maląg – Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nati Bialistok-Cohen – Dyrektor Generalny The Center for the Blind in Israel (Izrael)

Dr Nurit Neustadt-Noy – Consultation and Rehabilitation Services for Blind and Visually Impaired Persons (Izrael)

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

Prof. dr hab. Marzenna Zaorska – Przewodnicząca Zespołu Pedagogiki Specjalnej PAN

Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak - Prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich, Klinika Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dr n. med. Agnieszka Kamińska - Wydział Medyczny, UKSW

Dr Maciej Kłopotowski – Rada Patronacka Fundacji, Katedra Konstrukcji Budowlanych i Architektury Politechniki Białostockiej

Renata Wardecka – Członek Rady Fundatorów Fundacji Szansa dla Niewidomych

Jacek Kwapisz – Członek Rady Patronackiej Fundacji Szansa dla Niewidomych

Igor Busłowicz - Członek Rady Patronackiej Fundacji Szansa dla Niewidomych

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

 

Marek Kalbarczyk – Przewodniczący Komitetu, Honorowy Prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych

Ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. UKSW – Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW

Prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz – Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW, Rada Patronacka Fundacji

Dr hab. Agnieszka Regulska – Wydział Studiów nad Rodziną UKSW

Dr hab. Marzena Dycht, prof. UKSW - Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

Dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij – Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

Dr n. med. Agnieszka Kamińska – UKSW

Jacek Kwapisz – Wykładowca UKSW, Członek Rady Patronackiej Fundacji Szansa dla Niewidomych

Malwina Wysocka-Dziuba – Prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych

Janusz Mirowski – Przewodniczący Rady Patronackiej Fundacji Szansa dla Niewidomych

Małgorzata Starzyńska - UKSW

Tomasz Krzyżański – Fundacja Challenge Europe

Tomasz Jankowski - Fundacja Szansa dla Niewidomych

 

Komitet naukowy

 

Prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz – Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW, Rada Patronacka Fundacji

Dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW- Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

Dr hab. Agnieszka Regulska – Wydział Studiów nad Rodziną UKSW

Dr hab. Marzena Dycht, prof. UKSW - Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

Dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij – Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW

Dr Katarzyna Ćwirynkało – Sekretarz Zespołu Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM - Zespół Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Marek Kalbarczyk – Przewodniczący Komitetu, Honorowy Prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych

Dr Jan Omieciński – doktor nauk matematycznych

Inż. Marek Tankielun - Politechnika Wrocławska

 

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień 1 – poniedziałek 21.10.2019 r. Centrum Nauki Kopernik (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20)

10:00 – 13:00 Spotkanie międzynarodowe Wschód – Zachód

14:00 Otwarcie Konferencji prowadzi Anna Michnicka (Fundacja Szansa dla Niewidomych)
i Jacek Kwapisz (UKSW)

 • Powitanie gości:
  • Marek Kalbarczyk – Honorowy Prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych
  • Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – JM Rektor UKSW
  • Tomasz Pactwa - Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy
 • Odczytanie listów skierowanych do uczestników
 • Wystąpienia gości specjalnych
 • Wręczenie statuetek i dyplomów zwycięzcom Konkursu IDOL Fundacji Szansa dla Niewidomych

15:00 Sesja Merytoryczna

 1. 20 lat Konferencji REHA (10 minut) – Marek Kalbarczyk (Honorowy Prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych)
 2. Godność człowieka w kontekście trudnych sytuacji życiowych (20 minut) – ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (Rektor UKSW)
 3. Współczesna medycyna w służbie odzyskiwania widzenia oraz prognozy jej możliwości na najbliższą i dalszą przyszłość: Współczesna chirurgia jaskry (15 minut) - Prof. dr hab. Marek Rękas (konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny)
 4. Wsparcie dla innowacji w dziedzinie niwelowania skutków niepełnosprawności wzroku (20 minut) – Nati Bialistok-Cohen (Center for the Blind in Israel)
 5. Edukacja z prawdziwego zdarzenia – szkoły i uczelnie dobrze przygotowane do kształcenia niewidomych i słabowidzących, zarówno w edukacji włączającej, jak i szkolnictwie specjalistycznym (15 minut) – Prof. dr hab. Marzenna Zaorska
 6. Miasto i otoczenie dostępne dla niepełnosprawnych obywateli (10 minut) – Tomasz Krzyżański (Prezes Fundacji Challenge Europe)

 

16:40 - 19:00 Wystawy towarzyszące Konferencji

 1. Wystawa nowoczesnych technologii
 2. Wystawa poświęcona działalności instytucji i organizacji OPP
 3. Wystawa „Świat dotyku i dźwięku”

 

18:30 Koncert „Jesteśmy razem” – Formacja Tango Para Todos, z udziałem Anny Kwiecień

 

Dzień 2 – wtorek 22.10.2019 r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Wóycickiego 1/3, bud. 21)

09:00 – 13:00 Panele dyskusyjne i wykłady

Sala A: Współczesna medycyna w służbie odzyskiwania widzenia (prowadzi: ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. UKSW)

 • Człowiek wobec cierpienia - Ks. dr hab. Jan Niewęgłowski prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • AMD - zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jako przyczyna znacznego pogorszenia widzenia- plaga XXI wieku - dr n. med. Agnieszka Kamińska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Wybrane choroby cywilizacyjne oka i sposoby ich leczenia - dr n. med. Agnieszka Kamińska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Najczęściej występujące nowotwory narządu wzroku jako przyczyna ślepoty i inwalidztwa wzrokowego - Dr n. med. Justyna Kiliszek (Szpital Bródnowski, Oddział Okulistyki)
 • Mózgowe uszkodzenia widzenia u dzieci i ich konsekwencje funkcjonalne – Dr hab. Małgorzata Walkiewicz-Krutak (Akademia Pedagogiki Specjalnej)
 • Interdyscyplinarne konteksty rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością wzroku – Dr Magdalena Wałachowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej)
 • Medycyna regeneracyjna w okulistyce - co wiemy dziś? – Dr hab. Anna Sarnowska (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk)

(Dyskusja z beneficjentami po każdym wystąpieniu)

Sala B: Wychowanie, kształcenie oraz rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących (prowadzą: prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW)

 • Wychowanie społeczne Kardynała Stefana Wyszyńskiego i jego związki z osobami niewidomymi - Ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Poglądy Matki Elżbiety Róży Czackiej na rehabilitację, kształcenie i wychowanie osób
  z niepełnosprawnością narządu wzroku w kontekście współczesnych oczekiwań
  - Prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Rehabilitacja wzroku a specyfika potrzeb rehabilitacyjnych i edukacyjnych osób słabowidzących w różnym wieku – Dr hab. Marzena Dycht, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Czy umiejętność czytania pisma Braille’a wpływa na dobrostan i jakość życia osób niewidomych? – Dr Małgorzata Paplińska (Akademia Pedagogiki Specjalnej)
 • Niewidziane – przeczytane! Osoby niewidome w świecie tekstualnym – Dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Czy smartfon zastąpi bibliotekarza? Biblioteka dla niewidomych w dobie cyfrowej - Mgr Monika Cieniewska (Zastępca Dyrektora Działu Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego)
 • Wsparcie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych na przykładzie działalności Poradni CEDUNIS – Dr Joanna Witczak-Nowotna (Poradnia CEDUNIS i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie)
 • Rehabilitacja dorosłych osób niewidomych - Dr Marlena Kilian (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

(Dyskusja z beneficjentami po sekwencjach tematycznych)

Sala C: Wsparcie dla innowacji w dziedzinie niwelowania skutków niepełnosprawności wzroku (prowadzi: Izabela Bańska, Fundacja Szansa dla Niewidomych)

 • Działania na rzecz dostępności prowadzone przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju - Przemysław Herman, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Najnowsze trendy w technologiach dostępowych – Tobias Winnes (Vispero, Niemcy)
 • Nowoczesna rehabilitacja niewidomych w Izraelu – Nati Bialistok-Cohen (Center for the Blind in Israel)
 • Słuchać i dotykać zamiast patrzeć – Adam Kalbarczyk (Altix Sp. z o.o.)
 • Audyty dostępności: metodologia i praktyka – Henryk Rzepka (Altix Sp. z o.o.)
 • Nowoczesne muzeum otwarte dla wszystkich – Marek Sobczak (Altix Sp. z o.o.)
 • „Mistrz Braille’a" - narzędzie do edukacji osób niewidomych: prezentacja projektu - SKN Inżynierii Biomedycznej BioMed-Spec, Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej

(Dyskusja z beneficjentami po każdym wystąpieniu)

Sala D: Współczesne wymogi dotyczące instytucji i organizacji społecznych (prowadzi: Anna Michnicka)

 • Misja International Mobility Conference – dr Nurit Neustadt-Noy (Consultation and Rehabilitation Services for Blind and Visually Impaired Persons, Izrael)
 • Idea bycia razem – prace Zespołu Parlamentarnego ds. Osób z Niepełnosprawnościami Narządu Wzroku – Małgorzata Wypych (Poseł RP)
 • Samorząd na rzecz osób niepełnosprawnych - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Europejski model włączania społecznego – Tomasz Krzyżański (Fundacja Challenge Europe)
 • Sytuacja organizacji społecznych w Polsce – Sylwester Peryt (Fundacja Szansa dla Niewidomych)

(Dyskusja z beneficjentami po każdym wystąpieniu)

11:00 – 15:00 Wystawy towarzyszące Konferencji

 1. Wystawa poświęcona działalności instytucji i organizacji OPP
 2. Wystawa „Świat dotyku i dźwięku”

Centrum Nauki Kopernik

12:00 – 19:00 Wystawy towarzyszące Konferencji

 1. Wystawa nowoczesnych technologii
 2. Wystawa „Świat dotyku i dźwięku”

15:00 – 17:00 Panele technologiczne

Sala A:

 • 30 lecie Altix! – Adam Kalbarczyk (Altix Sp. z o.o.)
 • Mówiący globus i mówiące szachy – Janusz Mirowski (Altix Sp. z o.o.)
 • Widzieć muzyką - wspomnienie Janusza Skowrona – Marek Kalbarczyk (Honorowy Prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych)
 • Mobilne technologie a monitory brajlowskie – Jan Bloem (Vispero, Holandia)
 • Mówiące okulary OrCam MyEye2 - Irie Meltzer (OrCam, Izrael)

(Dyskusja z beneficjentami po każdym wystąpieniu)

Sala B (160 miejsc):

 • Ustawa o dostępności – Jacek Zadrożny (Członek Rady Dostępności Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju)
 • Komputery przyjazne również dla seniorów – Steve Bennet (Dolphin Computer Access ltd., Wielka Brytania)
 • Udźwiękowiona nawigacja wewnątrz obiektów – Adam Jesionkiewicz (Ifinity Beacons)
 • Metody i techniki w nauczaniu osób niewidomych podstaw programowania i algorytmiki – Inż. Marek Tankielun (Politechnika Wrocławska)
 • Technologie druku wypukłej grafiki - Rebecka Boman (ViewPlus, Niemcy)
   

(Dyskusja z beneficjentami po każdym wystąpieniu)

Dzień 3 – środa 23.10.2019 r.

9:00 Msza święta w intencji niewidomych, słabowidzących i ich bliskich (Michał Dąbrowski organy, Jolanta Kaufman śpiew, Małgorzata Nachalska skrzypce), Kościół pw. Św. Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3

11:00 – 13:00 Panele i warsztaty – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (bud. 21)

Sala A: Orientacja przestrzenna z wykorzystaniem technologii IT (prowadzi: Jacek Kwapisz Wykładowca UKSW, Członek Rady Patronackiej Fundacji Szansa dla Niewidomych) (260 miejsc)

 • Wprowadzenie w problematykę orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się osób niewidomych i słabowidzących – Jacek Kwapisz (Wykładowca UKSW, Członek Rady Patronackiej Fundacji Szansa dla Niewidomych)
 • Elektroniczne narzędzia wspomagające orientację przestrzenną i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku – perspektywa użytkowników – Dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Audyty dostępności: metodologia i praktyka – Henryk Rzepka (Altix Sp. z o.o.)
 • Inteligentny dom – Jan Gawlik (TONO Praca Sp. z o.o.)
 • „SeeShop” – aplikacja mobilna do robienia zakupów dla osób niewidomych – Alicja Zimoląg (Uniwersytet SWPS)

(Dyskusja z beneficjentami po każdym wystąpieniu)

Sala B: Osoby z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej (prowadzi: dr hab. Marzena Dycht, prof. UKSW) (200 miejsc)

 • Sytuacja osób z niepełnosprawnościami w izolacji penitencjarnej – dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW
 • Wiedza i ustosunkowanie społeczne wobec dziecka z uszkodzeniem wzroku - dr hab. Hanna Żuraw, prof. UPH w Siedlcach
 • Studenci z niepełnosprawnością na UKSW – Dr hab. Agnieszka Regulska, pełnomocnik ds. studentów z niepełnosprawnością (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • DOBRY POCZĄTEK, czyli warunki prawidłowej organizacji wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku – Agnieszka Wdówik (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach)
 • Prace nad baterią narzędzi psychologicznych do pomiaru całościowego funkcjonowania emocjonalnego i osobowości dzieci i młodzieży oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących – mgr Bartosz Jasiński, dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

(Dyskusja z beneficjentami po każdym wystąpieniu)

Sala C: Dostęp do informacji – komputery, smartfony, Internet, media (prowadzi: Paulina Piziorska, Fundacja Szansa dla Niewidomych) (200 miejsc)

 • 30 lat rozwoju firmy ALTIX od pierwszego polskiego syntezatora mowy do nawigacji w budynkach – Adam Kalbarczyk (Altix Sp. z o.o.)
 • Internet dostępny dla wszystkich – Adam Pietrasiewicz (Ministerstwo Cyfryzacji)
 • Audiodeskrypcja wydarzeń – Mariusz Trzeciakiewicz (Fundacja Katarynka)
 • Nowoczesna telewizja publiczna - Daria Złoto-Borowska (TVP)
 • Dostęp do informacji graficznej – tyflografika w praktyce – Sławomir Seidler (Altix Sp. z o.o.)

(Dyskusja z beneficjentami po każdym wystąpieniu)

Sala D: Dostępność obiektów użyteczności publicznej, transportu, turystyki, kultury i sztuki (prowadzi: Izabela Bańska, Monika Zaręba, Fundacja Szansa dla Niewidomych) (200 miejsc)

 • Prelekcja niewidomego malarza Johna Bramblitta (USA)
 • Dźwiękowy obraz malowany przez niewidomych - prof. Tomasz Wendland i dr. hab. Julia Kurek (Akademia Sztuki w Szczecinie)
 • Zwiedzamy Świat. Doświadczenia z oglądu dotykowego modeli i makiet architektonicznych – dr Maciej Kłopotowski (Politechnika Białostocka)
 • Politechnika Wrocławska - jako uczelnia techniczna przyjazna studentom z dysfunkcją wzroku – Inż. Marek Tankielun (Politechnika Wrocławska)

(Dyskusja z beneficjentami po każdym wystąpieniu)

 

11:00 – 16:00 Wystawy towarzyszące Konferencji

 1. Wystawa „Świat dotyku i dźwięku”
 2. Wystawa nowoczesnych technologii
 3. Wystawa poświęcona działalności instytucji i organizacji OPP

14:00 – 17:00 Piknik integracyjny (Kampus UKSW przy ul. Wójcickiego)

14:50 Ogłoszenie wyników konkursu IDOL w kategorii firma i produkt

15:00 Koncert integracyjny pod hasłem „20 lat Świata Otwartego dla Niewidomych” – Krzesimir Dębski, Anna Jurksztowicz, Monika Janik i przyjaciele

16:15 Film z audiodeskrypcją (Sala A)

 1. Konkursy kulturalne i intelektualne
 2. Pokazy bezwzrokowych dyscyplin sportowych:
  - showdown
  - ping-pong
  - tyflograficzny miejski chińczyk
  - szachy, warcaby, reversi
  - ubrajlowione karty do gry: brydż, kierki, remibrydż
  - ubrajlowione sudoku oraz kółko i krzyżyk

Poczęstunek – nasi beneficjenci w roli kucharzy i kelnerów


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas