Projekty- Archiwum

Fundacja Szansa dla Niewidomych

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Projekt „Postaw na swój sukces”

,,Szlakiem Powstań Śląskich”

„Cztery łapy – panel rewalidacyjny dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Rzeszowa”

,,Mój niewidomy kolega” – projekt w Katowicach!”

„Świat Dotyku i Dźwięku Bez Tajemnic 2020”

„Galicyjskie Eksploracje”

„Aktywność z pasją!”

Trampolina do kariery – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku w województwie mazowieckim

„Łódzki kompas wsparcia społecznego i zawodowego”

Aktywne osoby z niepełnosprawnościami

Świat dotyku i dźwięku 2019r.

PODKARPCKA KULTURA BEZ BARIER DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

 „Niewidomi są fit 2019 – warsztaty dietetyczne dla osób obciążonych ryzykiem wystąpienia chorób cywilizacyjnych”

CZTERY ŁAPY – PANEL REWALIDACYJNY DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU MIASTA RZESZOWA

TARNOBRZEG OTWARTY DLA TURYSTY Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU

Projekty literackie MKiDN

Sztuka nie zna żadnych barier

VIP SYSTEM + – projekt dla Ciebie!

 NOWOCZESNA REHABILITACJA KLUCZEM DO ZWIĘKSZENIA SAMODZIELNOŚCI OSÓB Z DYSFUNKCJAMI WZROKU

Aktywna Warszawa

Kuźnia talentów

 Virtualna Warszawa

Podaj rękę osobie niewidomej – integracja poprzez nowoczesną edukację

 „Chcemy realizować swoje marzenia”

Biblioteki otwarte dla wszystkich – szkolenia dla bibliotekarzy z obsługi niepełnosprawnego czytelnika i promocji

„Akademia Ekonomii Społecznej (…)

 Niewidomi i widzący rozdają prezenty

Nocny Festiwal Audiofilmów – REHA 2017

Nowoczesna tyflorehabilitacja szansą (…)

„ZOO – baczyć opolskie Zoo”

 Aktywna i otwarta integracja w województwie podlaskim

 Wielkopolska trampolina do kariery – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku

PROJEKT: POSTAW NA DOSTĘPNOŚĆ!

RĘKO-DZIEŁO

 „Dotknij pięknej Opolszczyzny – wydanie drugie, rozszerzone”

 Architektura i wnętrze Pałacu Poznańskich w Łodzi (…)

Smak na koniuszkach palców

 Certyfikat dostępności

Niewidomi turyści na Mazowszu

 Członek mojej rodziny to osoba niewidoma. (…)

Obchody 20-lecia Fundacji

 Digitalizacja unikatowych zbiorów pisanych w alfabecie brajla

 Tyflobus – Dźwiękiem i dotykiem przez życie!

 Mazowsze dostępne dla wszystkich! – edycja druga, Mazowsze Południowe

 Tylobus – Widzieć więcej na Mazowszu

 Niewidomi biznesmeni – czas na własna firmę

Tyflopunkt – droga do samodzielności

Tydzień filmów z audiodeskrypcją

Warszawskie wieczory filmowe z audiodeskrypcją