Sprawozdania

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Sprawozdania fundacji z roku 2010.

  Zatwierdzenie sprawozdania

  Sprawozdanie finansowe (informacja dodatkowa)

  Sprawozdanie finansowe (wprowadzenie)

  Sprawozdanie finansowe

  Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie fundacji w roku 2011.

 Bilans

 Sprawozdanie merytoryczne

 Rachunek zysków i strat

 Dodatkowe informacje

 Wprowadzenie

Sprawozdanie fundacji z roku 2012.

 Bilans

 Sprawozdanie merytoryczne

 Rachunek zysków i strat

 Dodatkowe informacje

 Wprowadzenie

Sprawozdanie fundacji z roku 2013.

 Bilans oraz Rachunek zysków i strat

 Sprawozdanie merytoryczne 2013