Władze

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Marek Kalbarczyk – społeczny prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych. Poprzez kontakty z zagranicznymi producentami, jako pierwszy wprowadził sprzęt tyfloinformatyczny na polski rynek. Współtwórca pierwszego polskiego syntezatora mowy. Autor podręczników do nauki matematyki, w tym najnowszej rozszerzonej brajlowskiej notacji matematycznej, książki „Świat otwarty dla niewidomych”, poradników dla osób niewidomych „I Ty możesz być matematykiem” oraz „Dotrzeć do celu”. Współtwórca filmu o niewidomych pt. „Na przekór stereotypom”. Absolwent Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień pracuje nad wykorzystaniem informatyki dla potrzeb rehabilitacji środowiska niewidomych i słabowidzących. W roku 2010 został wybrany, w konkursie Integracji – za działalność na recz osób niepełnosprawnych – „Człowiekiem bez barier”.

W skład Rady Patronackiej wchodzą:
Janusz Mirowski – przewodniczący
prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
Jacek Kwapisz
Marta Zielińska
dr med. Piotr Fryczkowski
Marek Tankielun
dr inż. arch Maciej Kłopotowski
Sylwester Peryt
W skład Rady Fundatorów Fundacji wchodzą:
Marek Kalbarczyk – Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Szansa dla Niewidomych
Leonora Bużańska – Członkini Rady Fundatorów Fundacji Szansa dla Niewidomych
Elżbieta Gutowska-Skowron – Członkini Rady Fundatorów Fundacji Szansa dla Niewidomych
Janusz Mirowski – Członek Rady Fundatorów Fundacji Szansa dla Niewidomych