Władze

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Marek Kalbarczyk – współzałożyciel Fundacji Szansa dla Niewidomych, wieloletni jej społeczny Prezes, a obecnie Przewodniczący Rady Fundatorów. Jako reprezentant kilkudziesięciu organizacji OPP jest członkiem Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, działającej przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz  Rady Dostępności działającej przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Z wykształcenia matematyko-informatyk, z zawodu menadżer, hobbystycznie działacz, publicysta i pisarz. Absolwent szkoły dla niewidomych w Laskach, warszawskiego liceum i wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

Jako pierwszy wprowadził na polski rynek sprzęt informatyczny i zainicjował wykorzystywanie tyfloinformatyki w rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku. Współtwórca pierwszego na rynku syntezatora mowy mówiącego po polsku i założyciel firmy Altix działającej w tej dziedzinie.

Jest autorem poradników dedykowanych jego środowisku oraz ogółowi czytelników, oczekujących psychologicznego wsparcia – nawet niepełnosprawność nie jest w stanie zniszczyć pozytywnej oceny naszej egzystencji i cywilizacji. Jego ostatnim dziełem jest „Ich Trzecie Oko”. Wcześniej napisał „Obrazy, które gdzieś hen uciekły”, które uważa się za wzorcowe wyjaśnienie, jak to jest nie widzieć,   „Smak na koniuszkach palców”, „Epilogi przywracające nadzieję”, „Dotykownik – atlas wypukłej grafiki”, „Czy niewidomy może zostać prezydentem itd”.

Został „Człowiekiem bez barier” Stowarzyszenia Integracja, „Dobroczyńcą roku 2010”, „Superlodołamaczem” organizacji pracodawców POPON. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski  i Krzyżem Oficerskim tego orderu.

W skład Rady Patronackiej wchodzą:
Janusz Mirowski – przewodniczący
prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
Jacek Kwapisz
Marta Zielińska
dr med. Piotr Fryczkowski
Marek Tankielun
dr inż. arch Maciej Kłopotowski
Sylwester Peryt
Andrey Tikhonow
Agnieszka Niewola
Ilona Nawankiewicz
Ewa Bąk
Joanna Szafrańska
Anna Koperska
Igor Busłowicz
Henryk Rzepka
dr hab. inż. arch. Agnieszka Kłopotowska, prof. PB
W skład Rady Fundatorów Fundacji wchodzą:
Marek Kalbarczyk – Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Szansa dla Niewidomych
Prof. dr hab. n. med. Leonora Bużańska – Członkini Rady Fundatorów Fundacji Szansa dla Niewidomych
Elżbieta Gutowska-Skowron – Członkini Rady Fundatorów Fundacji Szansa dla Niewidomych
Janusz Mirowski – Członek Rady Fundatorów Fundacji Szansa dla Niewidomych