ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH

Szansa - Jesteśmy Razem

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH

Projekt „Droga do samodzielności! Nowoczesna rehabilitacja osób z dysfunkcjami wzroku.” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH

Numer zamówienia: 01/05/2020/DDS z dnia 05.05.2020 r.

Accessibility Toolbar