Projekt „USZY SZEROKO OTWARTE”

Szansa - Jesteśmy Razem

Projekt „USZY SZEROKO OTWARTE”

to zadanie mające na celu dostosowanie merytoryczne oferty kulturalnej- wyjazdy do Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Opery Krakowskiej oraz oferty edukacji kulturalnej- działania edukacyjno-artystyczne
dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” , do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, zawierające komponent działań z odbiorcami.

Celem zadania jest udostępnienie narodowych wytworów kultury niematerialnej osobom niewidomym oraz niedowidzącym, tym samym wyrównanie szans w dostępie do kultury oraz pobudzenie do aktywności i kreatywności, wyrażania własnej ekspresji twórczej. Podczas warsztatów plastycznych uczestnicy projektu wykreują swoje humorystyczne impresje na temat dzieł sztuki niematerialnej poznanych podczas koncertów i przedstawień. Efekty zmagań z materią plastyczną zaprezentujemy na wystawie podsumowującej projekt.

Udział w koncertach, przedstawieniach i lekcjach muzycznych wraz z dziećmi i młodzieżą widzącymi oraz wystawa kończąca projekt to okazje do integracji społecznej z widząca częścią społeczeństwa.
Uczestnicy warsztatów staną się aktywnymi odbiorcami sztuki, doświadczając jej w nowy , alternatywny sposób. Projekt ma na celu wspieranie kreatywności w relacji widz (niepełnosprawny) dzieło sztuki.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


Partnerzy:
Fundacja Szansa dla Niewidomych
Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących”
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Stowarzyszenie Dobrze

Accessibility Toolbar