,,I Szczeciński Bieg w Ciemno”

Szansa - Jesteśmy Razem

,,I Szczeciński Bieg w Ciemno”

Fundacja Szansa dla Niewidomych w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie w ramach projektu pn. ,,I Szczeciński Bieg w Ciemno „, które odbędzie się w dniu 15.10.2022 br. w godz. 11:00-12:30 na Placu Jasne Błonia im. Jana Pawła II w Szczecinie. Wydarzenie objęte jest Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

Dnia 15.10.br. przeprowadzone zostaną jednodniowe zawody dla 40duetów/par, na dystansie 1 km. Regulamin biegu zakłada, że będzie to bieg z przewodnikiem, gdzie jedna osoba w parze podejmuję się prowadzenia partnera, którego oczy są zasłonięte. Podczas spotkania odbędzie się akcja integracyjna dla mieszkańców Szczecina z okazji święta białej laski. Dzięki tego typu performance pragniemy zatrzeć granicę pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku a widzącymi i obalić stereotyp, że osoby niewidome nie mogą brać udziału w tego typu zawodach sportowych.

Accessibility Toolbar