Wielkopolski przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, a w nim…

Szansa - Jesteśmy Razem

Wielkopolski przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, a w nim…

Już niedługo wydany zostanie przewodnik po Wielkopolsce, w ramach projektu „Wielkopolski przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami”. Publikacja będzie poruszała temat turystyki dostępnej, ale przede wszystkim będzie przedstawiać obiekty i atrakcje turystyczne w Wielkopolsce, które warte są Państwa uwagi i polecamy je na np. weekendową wycieczkę. Dodatkowo w publikacji zawrzemy ciekawostki i parę niespodzianek!

Przedstawiamy Państwu krótki wstęp dotyczący turystyki dostępnej.

Słowo turystyka według G. Gołembskiego (2002) pochodzi od francuskiego wyrazu tour, co oznacza wycieczkę lub podróż kończącą się powrotem do punktu wyjścia – jest to jedna z cech turystyki, ale nie oddaje ona oczywiście w pełni jej istoty. Światowa Organizacja Turystyki podaje, że turystyka to ogół czynności osób, które podróżują, a także przebywają poza swoim codziennym otoczeniem w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych ( nie licząc celów zarobkowych) nie dłużej niż rok. Z kolei niepełnosprawność to ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności w sposób lub w zakresie uważanym za normalny dla człowieka, wynikające z uszkodzenia i upośledzenia funkcji organizmu (Encyklopedia PWN, 2022). Głównym kluczem do stworzenia świata przyjaznego dla wszystkich, do wyrównania szans osób z niepełnosprawnością, jest usuwanie barier, pamiętając o szacunku do podmiotowości osoby z niepełnosprawnością. Można to zrobić właśnie poprzez projektowanie wspólnych przestrzeni społecznych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Tyczy się to zarówno miejsca pracy, miejsca zamieszkania, środków komunikacji i obiektów użyteczności publicznej, ale także właśnie obiektów turystycznych. Każdy architekt, każdy właściciel obiektu turystycznego powinien mieć na uwadze osoby niepełnosprawne. Powinien myśleć jak może umożliwić im integrację ze społeczeństwem, jak umożliwić im korzystanie z obiektów, z których będą mogły czerpać radość. Tym samym ułatwi pracę organizatorom turystyki dla osób z niepełnosprawnościami, którzy w ten sposób mogą stworzyć kompleksową i atrakcyjną ofertę, a co najważniejsze, również „dostępną”.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Accessibility Toolbar