Spotkanie z Markiem Kalbarczykiem

Szansa - Jesteśmy Razem

Spotkanie z Markiem Kalbarczykiem

Obok zdjęcia Marka Kalbarczyka jest tekst: 16 listopada 2022 r., godz. 17:30, ul. Gałczyńskiego 7, Warszawa Spotkanie z Markiem Kalbarczykiem niewidomym matematyko-informatykiem, menadżerem, publicystą i autorem wielu książek. Na dole obrazu informacja: zadanie publiczne pn. „Włączmy niewłączonych — mazowiecka kultura dla wszystkich” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz loga Fundacji Szansa dla Niewidomych i Mazowsze Serce Polski.

Zapraszamy na spotkanie z Markiem Kalbarczykiem w ramach projektu „Włączmy niewłączonych — mazowiecka kultura dla wszystkich”.

Marek Kalbarczyk jest niewidomym matematyko-informatykiem, menadżerem, publicystą i autorem książek. Ma na swoim koncie ponad 60 tytułów, wśród których najbardziej ceni: „Czy niewidomy może zostać prezydentem”, „Smak na koniuszkach palców”, „Perły Mazowsza dla Ciebie”, „Dotyk Solidarności”, „Dotykownik – atlas wypukłej grafiki”, „Epilogi przywracające nadzieję”, „Obrazy, które gdzieś hen uciekły” i „Ich trzecie oko”.

Został uhonorowany wieloma odznaczeniami i tytułami, m.in.: „Człowiek bez barier”, „Super lodołamacz”, „Dobroczyńca roku”, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Potwierdzeniem wartości jego działalności jest medal „Pax Et Gaudium In Cruce” przyznany przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Zadanie publiczne pn. „Włączmy niewłączonych — mazowiecka kultura dla wszystkich” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Accessibility Toolbar