Projekty patriotyczne – „Wolność nie przychodzi sama” i „Przeszłość dla przyszłości”

Szansa - Jesteśmy Razem

Projekty patriotyczne – „Wolność nie przychodzi sama” i „Przeszłość dla przyszłości”

W tle grafika z elementem warszawskiej syreny, zarysem budynków miasta i flagi Polski. Od góry logo Fundacja Szansa dla Niewidomych, poniżej tekst: Serdecznie zapraszamy do udziału w projektach „Wolność nie przychodzi sama, lecz trzeba ją wywalczyć” oraz „Przeszłość dla przyszłości. Historia Polski na 110 dotykowych rycinach” Projekty dotyczą utrwalania tożsamości kulturowej i narodowej oraz kultywowania pamięci o wydarzeniach i tradycjach niepodległościowych. Więcej informacji na stronach http://wolnosc.szansadlaniewidomych.org/ http://historia.szansadlaniewidomych.org/. Na dole logotypy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski, Patriotyzm Jutra i informacja: Projekty dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat historii Polski?

A może do tej pory nie miałeś okazji zaznajomić się z polskim dziedzictwem kulturowym?

Teraz możesz odkryć najważniejsze wydarzenia zapisane na kartach historii!

Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprasza do udziału w projektach:

„Wolność nie przychodzi sama, lecz trzeba ją wywalczyć” oraz „Przeszłość dla przyszłości. Historia Polski na 110 dotykowych rycinach.”

Nasze projekty mają na celu utrwalanie tożsamości kulturowej i narodowej oraz kultywowanie pamięci o wydarzeniach i tradycjach niepodległościowych. Ryciny, które zostały stworzone w ramach projektów, przedstawiają zabytki oraz pomniki uwieczniające ważne wydarzenia z historii Polski. Nasze działania kierujemy do osób z niepełnosprawnością wzroku, które mają utrudniony dostęp do zasobów dziedzictwa narodowego Polaków. Tworząc tyflografiki chcemy umożliwić osobom niewidomym poznanie nie tylko pomników, rzeźb, budowli, ale także opowieści ich dotyczących.

Więcej informacji na stronach:

http://wolnosc.szansadlaniewidomych.org/

http://historia.szansadlaniewidomych.org/

Accessibility Toolbar