Finał projektu „Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic”

Szansa - Jesteśmy Razem

Finał projektu „Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic”

Plakat dotyczący projektu pn. „Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic”

Dobiega końca projekt realizowany przez Fundację Szansa dla Niewidomych na terenie 16 województw. Dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nasi tyflospecjaliści mieli możliwość przeprowadzenia ponad dwa tysiące godzin szkoleń z praktycznymi warsztatami. Forma warsztatowa pozwoliła doświadczyć uczestnikom, tj. osobom widzącym, jak to jest przez moment być niewidomym czy niedowidzącym.
Zakres merytoryczny zajęć wymagał od prowadzących nie tylko rozległej wiedzy i bogatej praktyki w dziedzinie rehabilitacji społecznej, ale także wiedzy w wielu innych dziedzinach.
Fundacja od wielu lat dysponuje kadrą wyszkolonych tyflospecjalistów, których wyróżnia ogromne zaangażowanie w poprawę warunków życia osób niewidomych i słabowidzących oraz wieloletnia działalność wolontarystyczna na rzecz środowiska. To ludzie pracujący z pasją i chęcią zmieniania świata. Podczas szkoleń wykorzystano wypożyczony sprzęt specjalistyczny i przedmioty użytku codziennego.

Projekt pn. „Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic” finansowany ze środków PFRON.

Accessibility Toolbar