Spotkajmy się razem przy książce!

Szansa - Jesteśmy Razem

Spotkajmy się razem przy książce!

Plakat informujący o spotkaniu. Po prawej stronie świąteczna gałązka, na środku, na zielonym tle napis: Spotkanie integracyjno-czytelnicze Klubu Książki Brajlowskiej Centrum Aktywności Społecznej ul. Św. Rocha (sala konferencyjna 104) 16 grudnia godz. 14.00, poniżej logo Województwa Podlaskiego i PFRON oraz informacja: Zadanie pn. „Jesteśmy razem - poznaj świat dotyku i dźwięku" jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podlaskiego.

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie w świątecznym klimacie. Przeczytamy najpiękniejsze fragmenty ulubionych książek. Na spotkaniu będzie można posłuchać fragmentów książek odczytywanych przez osoby niewidome posługujące się alfabetem Braille’a. Będzie to również okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń związanych z pasją, jaką jest czytanie.
Spotkanie integracyjno-czytelnicze Klubu Książki Brajlowskiej
16 grudnia godz. 14.00
Centrum Aktywności Społecznej ul. Św. Rocha w Białymstoku (sala konferencyjna 104).
Zadanie pn. „Jesteśmy razem – poznaj świat dotyku i dźwięku” jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podlaskiego.

Accessibility Toolbar