Kierunek: Północ

Szansa - Jesteśmy Razem

Kierunek: Północ

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

„W dniu 30 listopada br. odbyło się Wydarzenie promujące projekt i premierowe testowanie szlaku z udziałem osób z niepełnosprawnościami i zaproszonych gości.

Wydarzenie było podsumowaniem realizacji projektu „Kierunek: Północ!” w ramach którego w Muzeum Westertplatte i wojny 1939 zamontowano 24 nadajniki YourWay.

System ten umożliwia udostępnienie turystyki osobom z niepełnosprawnościami, a w szczególności osobom słabowidzącym, niewidomym, a także niwelowanie barier architektonicznych i informacyjnych.

Zadanie „Kierunek: północ!” jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.”

Accessibility Toolbar