Contact Information

Szansa - Jesteśmy Razem

Fundacja Szansa dla Niewidomych
​ul. Chlubna 88​03-051 Warszawa 
Telephone number: +48 22510 10 99​
email address: szansa@szansadlaniewidomych.org​
Chance for the Blind Foundation on Facebook:  www.facebook.com/szansa

Accessibility Toolbar