„Łódzki kompas wsparcia społecznego i zawodowego”

Szansa - Jesteśmy Razem

Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Chcesz je zdobyć, ale masz trudności z przejściem rozmowy kwalifikacyjnej w wymarzonym miejscu? Mieszkasz na ternie województwa łódzkiego?

W ramach projektu uczestnikom oferujemy:

 • indywidualną pomoc asystenta na każdym etapie projektu,
 • warsztaty mobilności, dnia codziennego oraz autoprezentacji,
 • poradnictwo prawne oraz zawodowe,
 • 3-miesięczny staż zawodowy,
 • profil stażu dostosowany do Twoich predyspozycji.

Co zyskujesz:

 • możliwość zatrudnienia po odbytym stażu,
 • kompetencje zawodowe,
 • stypendium szkoleniowe (6,78 zł netto za każdą godzinę szkolenia)
 • stypendium stażowe (1488,96 zł brutto / miesiąc)
 • podniesienie swojej wartości na rynku pracy,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i staż zawodowy.

Zapraszamy osoby:

 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • z niepełnosprawnością ze względu na wzrok,
 • korzystające z POPŻ.

Rekrutacja TYLKO do końca stycznia 2022!

Skontaktuj się z nami pod numerem 42 638 45 74 lub 881 946 225  bądź poprzez email lodz@szansadlaniewidomych.org

Accessibility Toolbar