Podaj rękę osobie niewidomej – integracja poprzez nowoczesną edukację

Szansa - Jesteśmy Razem

Fundacja Szansa dla Niewidomych prowadzi wiele projektów, nie tylko dla osób niewidomych i słabowidzących, ale także dla ich otoczenia. Jednym z nich jest projekt „Podaj rękę osobie niewidomej – integracja poprzez nowoczesną edukację” współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego zrealizowany w szkołach podstawowych na terenie Poznania i okolic. Dzieci z klas drugich i trzecich, wraz ze swoimi nauczycielami uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez niewidomą trenerkę oraz tyflospecjalistki pracujące w Fundacji. Miały one formę spotkania, podczas którego dzieci wykonały różnego rodzaju zadania – m.in. nauczyły się poprawnego prowadzenia osoby niewidomej czy chodzenia z białą laską. Warsztaty rozpoczynały się od krótkiego wprowadzenia na temat Fundacji oraz przebiegu samych warsztatów.

Następnie trenerka opowiedziała dzieciom o swoim codziennym życiu – pracy, obowiązkach, rodzicielstwie oraz pokazuje sprzęt, który pomaga jej w różnych sytuacjach – jak mówiący komputer i telefon. Pierwszym zadaniem dla dzieci było odgadnięcie, w jaki sposób osoba niewidoma może je obsługiwać. Bardzo ciekawym okazał się dla nich alfabet brajla – chętnie poznały litery, których uczą się na co dzień w szkole. Oprócz tego dzieci z zainteresowaniem przyglądały się grom dostosowanym dla osób niewidomych i sprawdzały, czy różnią się od ich własnych gier. Dużo emocji wzbudzało rozpoznawanie kolorów z użyciem Colorino czy nalewanie wody z płynomierzem. Dzieci wykonywały zadania z zasłoniętymi oczyma, więc mogły poczuć się jak osoby niewidome.

Dzięki temu nie tylko wzrasta ich wrażliwość na osoby niepełnosprawne, ale rozwija się także umiejętność odnalezienia się w nowej rzeczywistości oraz wyobrażenia sobie, jakie trudności napotyka osoba niewidoma w różnych sytuacjach. Dzieci poznały problemy, z którymi zmagają się osoby niepełnosprawne i sposoby, w jakich możemy im pomóc jako jednostki. Podczas trwania warsztatów uczniowie zadali mnóstwo ważnych pytań. Każda szkoła biorąca udział w projekcie otrzymała niespodziankę – plakaty, książki w brajlu, gry i mówiące kalkulatory. Dzięki temu inni uczniowie będą mieli możliwość poznania świata osób niewidomych.

Accessibility Toolbar