PODKARPCKA KULTURA BEZ BARIER DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Szansa - Jesteśmy Razem

PODKARPCKA KULTURA BEZ BARIER DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Fundacja Szansa dla Niewidomych – oddział w Rzeszowie realizuje projekt ,,Podkarpacka kultura bez barier  dla osób niewidomych i słabowidzących” w okresie od 11.06.2019 roku do 31.10.2019 roku.

Celem projektu jest tworzenie warunków do wzrostu integracji społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez wspieranie działalności na rzecz dostępu osób niepełnosprawnych do usług kulturalnych i turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących.

Do udziału w projekcie zapraszamy 36 osób z niepełnosprawnością wzroku – mieszkańców następujących powiatów:  rzeszowski, przemyski, krośnieński, tarnobrzeski, jarosławski oraz miast na prawach powiatu: Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg.

W ramach projektu uczestnicy skorzystają z wyjazdu szkoleniowo-turystycznego połączonego z warsztatami do obiektu kulturalnego/turystycznego na Podkarpaciu oraz poznają jego ofertę, poćwiczą umiejętność korzystania z informacji dostosowanej do ich potrzeb w formie dotykowego planu tyflograficznego termoformowanego obiektu kulturalnego/turystycznego powstałego w ramach projektu, potrenują praktyczne umiejętności z zakresu mobilności oraz orientacji w terenie, skorzystają z możliwości praktycznej nauki takich użytecznych czynności jak planowanie podróży, uzyskiwanie informacji na temat interesujących turystycznie miejsc oraz wykorzystania technologii mobilnych w turystyce.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Rekrutacja trwa do 18.08.2019 roku. Ilość miejsc ograniczona.

Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

oraz ze środków własnych Fundacji Szansa dla Niewidomych.

Accessibility Toolbar