Projekty

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, Fundacja Szansa dla Niewidomych realizowała szereg projektów, skierowanych do osób niewidomych, słabowidzących jak i ich bliskich. W swoim dorobku, może pochwalić się działaniami, zarówno o charakterze międzynarodowym – np. organizacja corocznej konferencji REHA For The Blind in Poland, skupiającej grono osób z najdalszych zakątków świata, zaangażowanych w niesienie pomocy niewidomym – jak również ogólnopolskim czy lokalnym.

Za pośrednictwem sieci rozsianych po całym kraju Tyflopunktów, Fundacja dociera do osób najbardziej potrzebujących, udzielając im wsparcia, poradnictwa czy niezbędnej pomocy. W swojej działalności wykorzystuje najnowsze narzędzia z dziedziny tyflorehabilitacji zdobycze nauki, technologii, tyfloinformatyki, by w jak największym stopniu podnieść jakość życia osób dotkniętych inwalidztwem narządu wzroku. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z aktualnie realizowanymi przez Fundację projektami, jak również wykazem innych zadań, które Fundacja realizowała w ostatnich latach.

Wykaz projektów – 2014 rok

Wykaz projektów – 2013 rok

Wykaz projektów – 2012 rok

Wykaz projektów – 2011 rok

Wykaz projektów – 2010 rok

Bliższe informacje na temat wybranych projektów znajdują się w menu po lewej stronie.