Szkolenia

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Oferta szkoleniowa

Świat otwarty dla niewidomych to świat, w którym społeczeństwo, instytucje, pracodawcy i rodziny nie boją się kontaktu z osobami niewidomymi, ponieważ mają wiedzę i doświadczenie w kontakcie z naszym środowiskiem. To świat bez barier, w którym dostrzega się możliwości osób niewidomych. To wszystko jest celem szkoleń prowadzonych przez Fundację Szansa dla Niewidomych. Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą szkoleniową Fundacji. Kładziemy nacisk na to, aby przeprowadzane przez nas szkolenia były jak najbardziej dostowosane do Państwa potrzeb. Poniżej przedstawiamy wyszczególnione oferty:

 1. DLA DZIENNIKARZY I PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW– Jak przedstawiać osoby niepełnosprawne w mediach?
 2. DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I LICEÓW – Jak wygląda codzienne funkcjonowanie osób niewidomych i jak im pomóc? Jak działa alfabet Braille’a? 
 3. DLA NAUCZYCIELI Z ZAKRESU PRACY Z UCZNIAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI – W jaki sposób wspomagać osoby niewidome i słabowidzące oraz osoby niesłyszące i niedosłyszące?
 4. DLA PRACOWNIKÓW HOTELI Z ZAKRESU OBSŁUGI GOŚCI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – W jaki sposób hotele mogą być dostosowane do obsługi osobów z niepełnosprawnościami (np. wzroku, słuchu)?
 5. DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI KULTURY Z ZAKRESU OBSŁUGI GOŚCI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – W jaki sposób placówki kultury mają pomagać i obsługiwać osoby z niepełnosprawnościami (np. wzroku, słuchu)?
 6. DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI –  W jakie sprzęty ułatwiajace funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami mogą być wyposażone instytucje kultury? Jak powinny one podchodzić do osób niewidomych?
 7. DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK MEDYCZNYCH – Jak pracownicy medyczni mogą wspomagać osoby z niepełnosprawnością? Kwestie medycznej obsługi osób niewidomych i słabowidzących.
 8. DLA PRACOWNIKÓW TRANSPORTU PUBLICZNEGO– Jakie podejście pomaga osobom niewidomym i słabowidzącym w korzystaniu ze środków transportu publicznego?
 9. DLA ZAKŁADÓW PRACY I PRACODAWCÓW– Jak być pracodawcą osoby niewidomej? 
 10. DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI – Jakie podejście pomaga niewidomym studentom w funkcjonowaniu na uczelni? 
 11. DLA PRZEDSZKOLI I I-III KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – BAJKI Z AUDIODESKRYPCJĄ– Co to są bajki z audiodeskrypcją oraz alfabet Braille’a? Jak wygląda codziene funkcjonowanie osób niewidomych i jak im pomóc?

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Tyflopunktem właściwym dla miejsca zamieszkania (adres i telefon podane są w ofertach) lub pisząc na adres: szansa@szansadlaniewidomych.org. 

Accessibility Toolbar