Twój 1 % podatku

Szansa - Jesteśmy Razem

Twój 1 % podatku to cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

Fundacja Szansa dla Niewidomych istnieje ponad 25 lat. Od momentu założenia Organizacji w 1992 r., ideą, która przyświeca naszym współpracownikom i wolontariuszom, jest nowoczesna rehabilitacja i pomoc osobom niepełnosprawnym wzrokowo, aby mogli funkcjonować w przestrzeni społecznej i zawodowej na równych zasadach z osobami pełnosprawnymi.

W tym czasie podjęliśmy wiele fascynujących projektów i działań społecznych. Nasza Fundacja w skrócie to:

 • 1.  16 edycji Międzynarodowej Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND
 • 2.  16 biur doradczych w całej Polsce (Tyflopunktów), w których zatrudniamy wiele osób niepełnosprawnych współpracujących z osobami sprawnymi
 • 3.  Ponad 50 publikacji – druk zwykły, brajl i druk transparentny
 • 4.  Ponad 30 projektów realizowanych corocznie – lokalnych i ogólnopolskich
 • 5.  Kilka tysięcy beneficjentów
 • 6.  Spotkania Wschód-Zachód i stale pogłębiająca się współpraca międzynarodowa
 • 7.  Magazyn integracyjny Help wydawany nieprzerwanie od lat 90-tych.
 • 8.  Duża kadra wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem
 • 9.  Reprezentacja środowiska niewidomych w pracach rządu i samorządów
 • 10.  Zaangażowanie w powstawanie innowacyjnych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych wzrokowo,

Nasz świat, który określamy mianem „Świat dotyku i dźwięku: jest pełen cudownych szans i możliwości. Wiele osób korzysta z naszej pomocy. Na nasze i Państwa wsparcie oczekuje mnóstwo kolejnych niewidomych i słabowidzących – dorosłych i dzieci.

W naszym hymnie rozbrzmiewają słowa: „Jeśli chcesz widzieć więcej od siebie, otwórz serce swe”. Jeżeli ta idea jest Państwu bliska, zapraszamy do nas – spotkajmy się, współpracujmy, pomagajmy razem!

Serdecznie zapraszamy do przekazania 1 % osobistego podatku PIT na rzecz naszych podopiecznych. 

KRS: 0000260011.

SPOT PROMUJĄCY KAMPANIĘ

Darmowe rozliczenie PIT 
Darmowe rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia
Organizacji Pozarządowych w ramach projektu 
PITax.pl dla OPP.

 w ramach projektu PITax.pl dla OPP”>Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 w ramach projektu PITax.pl dla OPP”>PIT Online rozliczysz dzięki Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 w ramach projektu PITax.pl dla OPP”>Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Pomagaj z nami!

Accessibility Toolbar