Tylobus – Widzieć więcej na Mazowszu

Szansa - Jesteśmy Razem

„Tyflobus – Widzieć więcej na Mazowszu”,

czyli z dźwiękiem i dotykiem przez świat! ”

Fundacja Szansa dla Niewidomych już po raz drugi organizuje ogólnopolską akcję Tyflobus. W tym roku głównym celem akcji jest:

  • udowodnienie, że dźwiękiem i dotykiem można zrekompensować brak widzenia,
  • wzrost świadomości i wiedzy na temat problemów i potrzeb osób niewidomych i niedowidzących,
  • przybliżenie społeczeństwu możliwości, jakie dają nowoczesne rozwiązania udźwiękawiające oraz ubrajlawiające otoczenie,
  • zainteresowanie przedmiotowym tematem zwłaszcza, że skala zjawiska jest niezwykle duża – w Polsce żyje ponad 1 500 000 ludzi z orzeczeniem o niepełnosprawności wynikającym z wady wzroku – w zdecydowanej większości to osoby zdane na samych siebie; brak widzenia to jedna z trzech najważniejszych przyczyn niepełnosprawności w naszym kraju!

Kampania potrwa do końca października 2011 roku. Szansa dla Niewidomych przygotowała specjalny Tyflobus, którym zawitamy do 42 stolic powiatowych Mazowsza.

Nasza akcja rozpocznie się od prezentacji, podczas której każdy będzie mógł zapoznać się z narzędziami, dzięki którym niewidomi i niedowidzący mogą być samodzielni w życiu. Przedstawione zostanie udźwiękowienie, mapy i plany wypukłe, dzięki którym niewidomi mogą samodzielnie poruszać się po otoczeniu. Będzie można zasięgnąć porady u tyflospecjalistów – specjalistów ds. rehabilitacji.

Podczas akcji odbędą się tyflospektakle, dzięki którym każdy dowie się, jak może pomóc niewidomemu na ulicy, jak wskazać mu drogę, ale przede wszystkim pokażemy, jak niewiele potrzeba, aby niewidomy mógł być samodzielny, aby mógł być równoprawnym obywatelem. Pokażemy co zrobić, aby przestrzeń publiczna była całkowicie przyjazna dla tej grupy osób niepełnosprawnych. Udowodnimy, że dźwiękiem i dotykiem można zrekompensować brak widzenia.

Zapraszamy wszystkich, którzy nie mają kontaktu z osobami z dysfunkcją wzroku, a chcieliby zobaczyć, jak one żyją, jakich pomocy potrzebują i jak ważne jest zaangażowanie społeczeństwa w te kwestie. Zapraszamy również osoby niewidome i niedowidzące, które same najlepiej przecież wiedzą, czego Im potrzeba do pełnej samodzielności!

„Zadanie współfinansowane ze środków PFRON przy udziale Województwa Mazowieckiego”

Accessibility Toolbar