Warszawskie wieczory filmowe z audiodeskrypcją

Szansa - Jesteśmy Razem

Popularyzujemy polską kinematografię dostępną dla osób niewidomych!

Fundacja Szansa dla Niewidomych w 2018 r. realizuje projekt „Warszawskie wieczory filmowe z audiodeskrypcją”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

Celem projektu jest promocja wiedzy na temat osiągnięć kinematografii i jej roli we współczesnej kulturze wśród osób z dysfunkcją wzroku, poprzez organizację przeglądu filmów z audiodeskrypcją.

Przewidziany w ramach projektu przegląd filmów z audiodeskrypcją będzie odbywał się w Warszawie w formie cyklicznych spotkań. Każdemu z nich będzie przyświecała idea promowania najnowszej twórczości filmowej o zróżnicowanej tematyce, prezentującej ambitny i ciekawy repertuar filmowy, zarówno z głównego nurtu, jak i repertuar bardziej  niszowy. Uzupełnieniem do pokazów był katalog prezentowanych filmów, wydany w formach dostępnych dla osób widzących i niewidomych: w wersji brajlowskiej oraz czarnodrukowej.

Projekt będzie kontynuował cele realizowane przez Fundację Szansa dla Niewidomych w 2017 r. w ramach wydarzenia pn. „Nocny Festiwal Audiofilmów – REHA FOR THE BLIND® IN POLAND 2017” – m.in. poprzez promowanie roli kinematografii i tego typu spotkań o tematyce filmowej jako formy rehabilitacji, integracji i aktywizacji społecznej.

plakat informujący o projekcjach filmu

Tegoroczna edycja przeglądu filmów z audiodeskrypcją będzie odbywała się w warszawskim salonie Fundacji przy ul. Gałczyńskiego 7 i obejmie pokazy 2 filmów rodzimej produkcji. Pierwszy z nich: „Amok” w reżyserii Kasi Adamik, zaplanowany na 15 listopada 2018 r., to ukłon w stronę współczesnego kina kryminalnego. Drugi tytuł, „Kiler-ów 2-óch” Juliusza Machulskiego, który będzie  prezentowany 29 listopada 2018 r., będzie dla widzów powrotem do przeszłości, przywołaniem jednej z kultowych polskich komedii. Do projekcji zostały wybrane filmy, które nigdy wcześniej nie były audiodeskrybowane. Dzięki temu nowe pozycje filmowe staną się szerzej dostępne osób z niepełnosprawnością wzroku.

Na pokazy audiofilmów zapraszamy wszystkich widzów, niewidomych i ich widzących przyjaciół!

Poniżej katalog, który powstał w projekcie:

KATALOG

Accessibility Toolbar