„Widzę dotykiem i słuchem” – promocja czytelnictwa wśród osób niewidomych

Szansa - Jesteśmy Razem

Osoby niewidome z powodu swojej niepełnosprawności nie są aktywnymi uczestnikami życia literackiego w Polsce. Celem projektu „Widzę dotykiem i słuchem – promocja czytelnictwa wśród osób niewidomych” jest promowanie czytelnictwa właśnie wśród osób niewidomych, poprzez realizację kampanii promującej czytelnictwo, książki brajlowskie i audiobooki, zrealizowanej w okresie VI-XII 2023 r.

Harmonogram spotkań

W ramach projektu odbyły się 4 spotkania autorskie:

  • 16.09.2023 r. w Warszawie
  • 25.09.2023 r. w Krakowie
  • 25.11.2023 r. w Poznaniu
  • 8.12.2023 r. w Katowicach

O projekcie

Projekt „Widzę dotykiem i słuchem” ma na celu promowanie czytelnictwa wśród osób z niepełnosprawnością wzroku. Kampania polega na przeprowadzeniu spotkań, podczas których promowane będą książki w brajlu, wydawnictwa brajlowskie, wybrane audiobooki. Zaprezentowanie świata literackiego dostępnego dla niewidomych zachęci odbiorców do pełniejszego uczestnictwa w kulturze. Chcemy także zwrócić uwagę na rolę literatury, która może być formą rehabilitacji, integracji oraz aktywizacji społecznej.

Odbiorca                                                                                              

Nasz projekt dedykujemy niewidomym czytelnikom, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie mogą w pełni korzystać z życia literackiego w Polsce. W szczególności chcielibyśmy dotrzeć do dzieci i młodzieży, których wyobraźnia oraz ciekawość świata dopiero się rozwijają. W projekcie ważne jest także uczestnictwo osób spoza środowiska niewidomych. Chcielibyśmy, aby nasz projekt przyczynił się do integracji tych dwóch grup oraz pomógł upowszechniać wzorce pozytywnego odbioru osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie i w kulturze.

Projekt „Widzę dotykiem i słuchem” – kampania promująca czytelnictwo niewidomych dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury .

Accessibility Toolbar