„Widzę dotykiem i słuchem” – kampania promująca czytelnictwo niewidomych

Szansa - Jesteśmy Razem

O projekcie

Projekt „Widzę dotykiem i słuchem” ma na celu promowanie czytelnictwa wśród osób z niepełnosprawnością wzroku. Kampania polega na przeprowadzeniu spotkań, podczas których promowane będą książki w brajlu, wydawnictwa brajlowskie, wybrane audiobooki. Zaprezentowanie świata literackiego dostępnego dla niewidomych zachęci odbiorców do pełniejszego uczestnictwa w kulturze. Chcemy także zwrócić uwagę na rolę literatury, która może być formą rehabilitacji, integracji oraz aktywizacji społecznej.

Odbiorca                                                                                              

Nasz projekt dedykujemy niewidomym czytelnikom, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie mogą w pełni korzystać z życia literackiego w Polsce. W szczególności chcielibyśmy dotrzeć do dzieci i młodzieży, których wyobraźnia oraz ciekawość świata dopiero się rozwijają. W projekcie ważne jest także uczestnictwo osób spoza środowiska niewidomych. Chcielibyśmy, aby nasz projekt przyczynił się do integracji tych dwóch grup oraz pomógł upowszechniać wzorce pozytywnego odbioru osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie i w kulturze.

Harmonogram spotkań

  • Gdańsk 03.08.2022r. w Europejskim Centrum Solidarności przy pl. Solidarności 1
  • Szczecin 05.08.2022r. w DK Krzemień ul. Krzemienna 10
  • Opole 13.11.2022
  • Łódź 14.11.2022r.  w auli kinowej Muzeum Kinematografii przy pl. Zwycięstwa 1
  • Toruń 15.11.2022r. w Dworze Artusa ul. Rynek Staromiejski 6

Projekt „Widzę dotykiem i słuchem” – kampania promująca czytelnictwo niewidomych dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Accessibility Toolbar