„Źródło nadziei”

Szansa - Jesteśmy Razem

„Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków własnych Fundacji, w 2021 r. zostanie wydana w wersji brajlowskiej książka Marka Kalbarczyka pt. „Źródło nadziei”.

Idea wydania książki jest związana ze zbliżającym się 30-leciem powstania Fundacji Szansa dla Niewidomych. Fundacja została założona w 1992 r. przez niewidomych i ich widzących przyjaciół. W 30-tą rocznicę istnienia Fundacji, te właśnie osoby – niewidomi i ich przyjaciele, złączą siły we wspólnym dziele. Książka, opisująca historię Fundacji będzie uhonorowaniem wspólnej pracy i przyjaźni.

Autor przedstawi historię i działalność Fundacji w sposób beletrystyczny. Zamieszczone opowiadania będą pochodziły z relacji osób, które tworzyły, prowadziły i pomagały w realizacji rozlicznych przedsięwzięć Fundacji.

Fundacja ta to organizacja wyjątkowa. Potwierdza to wiele poważnych, jak i drobnych argumentów: niewidomi twórcy i działacze, wielu zatrudnionych niewidomych specjalistów, dosyć mała organizacja o bardzo dużym znaczeniu. Mimo niewielkich funduszy zaangażowanych na realizację zadań, wypracowała niebywałe kontakty z władzami państwowymi i samorządowymi, z zagranicznymi instytucjami i organizacjami, jak np. World Blind Union, International Mobility Conference czy The Center for the Blind in Israel. W społeczności niewidomych Fundacja jest znana na całym cywilizowanym świecie od RPA do Norwegii i Kanady, od USA do Japonii poprzez np. Kazachstan. Działacze Fundacji biorą udział w gremiach doradczych władz, zostali wyróżnieni wieloma odznaczeniami o dużej randze (m.in. Krzyżami Zasługi i Krzyżami Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP). Działaczami Fundacji byli i są wybitni intelektualiści – zarówno niepełnosprawni, jak i sprawni. Książka przedstawi zarówno fakty historyczne, jak i sceny z życia tego środowiska. Będzie pozycją beletrystyczną o charakterze literatury faktu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.”

Accessibility Toolbar