Kontakt

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Ul. Chlubna 88

03-051 Warszawa

Tel: +48 22 51 010 99

Email: szansa@szansadlaniewidomych.org

Facebook: Fundacja Szansa dla Niewidomych na Facebooku