Miesięcznik HELP

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Zapraszamy do lektury miesięcznika „Help. Jesteśmy razem”.

Help wydawany jest dzięki współfinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych !

Wydanie miesięcznika realizowane jest w ramach projektu: „HELP – wiedzieć więcej – Miesięcznik, wiedza o świecie dotyku i dźwięku dla osób niewidomych, słabowidzących oraz ich otoczenia.”

Zachęcamy do bezpłatnej subskrypcji naszego miesięcznika. LINK DO FORMULARZA 

Nr 72 biuletynu: pdf, docrtftxt

Nr 72 biuletynu: pdf, docrtftxt

Nr 71 biuletynu: pdf, docrtftxt

Nr 70 biuletynu: pdf, docrtftxt

Nr 69 biuletynu: pdf, docrtftxt

Nr 68 biuletynu: pdf, docrtftxt

Nr 67 biuletynu: pdf, docrtftxt

Nr 66 biuletynu: pdf, docrtftxt

Nr 65 biuletynu: pdf, docrtftxt

Nr 64 biuletynu: pdf, docrtftxt

Nr 63 biuletynu: pdf, docrtftxt

Nr 62 biuletynu: pdf, docrtftxt

Nr 61 biuletynu: pdf, docrtftxt

Nr 60 biuletynu: pdf, docrtftxt

Nr 59 biuletynu: pdf, docrtftxt

Nr 58 biuletynu: pdf, docrtftxt

Nr 57 biuletynu: pdf, docrtftxt

Nr 56 biuletynu: pdf, docrtftxt

Nr 55 biuletynu: pdf, docrtftxt

Nr 54 biuletynu: pdfdocrtftxt

Nr 53 biuletynu: pdfdocrtftxt

Nr 52 biuletynu: pdfdocrtftxt

Nr 51 biuletynu: pdfdocrtftxt

Nr 50 biuletynu: pdfdocrtftxt

Nr 49 biuletynu: pdfdocrtftxt

Nr 48 biuletynu: pdfdocrtftxt

Nr 47 biuletynu: pdfdocrtftxt

Nr 46 biuletynu: pdfdocrtftxt

Nr 45 biuletynu: pdfdocrtftxt

Nr 44 biuletynu: pdfdocrtftxt

Nr 43 biuletynu: pdfdocxrtftxt

Nr 42 biuletynu: pdfdocxrtftxt

Nr 41 biuletynu: pdfdocxrtftxt

Nr 40 biuletynu: pdfdocxrtftxt

Nr 39 biuletynu: pdfdocxrtftxt

Nr 38 biuletynu: pdfdocrtftxt

Nr 37 biuletynu: wersja pdfwersja rtfwersja txtwersja doxc

Nr 36 biuletynu: wersja pdfwersja rtfwersja txt

Nr 35 biuletynu: wersja pdfwersja rtfwersja txt

Nr 34 biuletynu: wersja pdfwersja rtfwersja txt

Nr 33 biuletynu: wersja pdfwersja rtfwersja txt

Nr 32 biuletynu: wersja pdfwersja rtfwersja txt

Nr 31 biuletynu: wersja pdfwersja rtfwersja txt

Nr 30 biuletynu: wersja pdfwersja rtfwersja txt

Nr 29 biuletynu: wersja pdfwersja rtfwersja txt

Nr 28 biuletynu: wersja pdfwersja rtfwersja txt

Nr 27 biuletynu: wersja pdfwersja rtfwersja txt

biuletyn 27

Nr 26 biuletynu: wersja pdfwersja txtwersja rtf

Nr 26 biuletynu HELP

Nr 25 biuletynu: wersja pdfwersja txtwersja rtf

Nr 25 biuletynu HELP

Nr 24 biuletynu: wersja pdfwersja txtwersja rtf

Nr 24 biuletynu HELP

Nr 23 biuletynu: wersja pdfwersja txtwersja rtf

Nr 23 biuletynu HELP

Nr 22 biuletynu: wersja pdfwersja txtwersja rtf

Nr 22 biuletynu HELP

Nr 21 biuletynu: wersja pdfwersja txtwersja rtf

Nr 20 biuletynu: wersja pdfwersja txtwersja rtf

Nr 19 biuletynu: wersja pdfwersja txtwersja rtf

Nr 18 biuletynu: wersja pdfwersja txtwersja rtf

Nr 17 biuletynu: wersja pdfwersja txtwersja rtf

Help 117 okładka

Nr 16 biuletynu: wersja pdfwersja txtwersja docwersja rtf

Wydanie specjalne: wersja pdfwersja txtwersja docwersja rtf

Nr 15 biuletynu: wersja pdfwersja rtfwersja docwersja txt

Nr 14 biuletynu: wersja pdf, wersja rtf, wersja txtNr 13 biuletynu: wersja pdf, wersja rtfwersja txt

Nr 12 biuletynu: wersja pdfwersja rtfwersja txt


Nr 11 biuletynu: wersja pdfwersja rtfwersja txt


Nr 10 biuletynu: wersja pdfwersja rtfwersja txt


Nr 9 biuletynu: wersja pdfwersja rtfwersja txt


UZUPEŁNIENIE do HELP 8

Nr 8 biuletynu: wersja pdfwersja rtfwersja txt


Nr 7 biuletynu: wersja pdfwersja rtfwersja txt


Nr 6 biuletynu: wersja pdfwersja docwersja rtfwersja txt


Nr 5 biuletynu: wersja pdfwersja docwersja rtfwersja txt


Nr 4 biuletynu: wersja pdfwersja docwersja rtfwersja txt


Nr 3 biuletynu: wersja pdfwersja HTMLwersja rtfwersja txt

Help nr 3


Nr 2 biuletynu: wersja pdfwersja HTMLwersja docwersja rtfwersja txt


Nr 1 biuletynu: wersja pdf, wersja HTMLwersja rtfwersja txt

Help nr 1


Numer historyczny Grudzień ’92: 

Publikacja dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Logo PFRON