REHA 2020 ONLINE TRANSMISSION

Fundacja Szansa dla Niewidomych

ZOOM

Transmisja online konferencji z tłumaczeniem ZOOM / Online transmission of the conference with translation ZOOM

Dzień 1 – piątek 11.09.2020 r. (PKIN) / Day 1 – Friday 11.09.2020 (Palace of Culture and Science)

Sesja merytoryczna/Substantive session (Polish, English, Russian, German, French, Spanish, Romanian, Lithuanian, Arabic, Hebrew)

Dzień 2 – sobota 12.09.2020 r. (CNK, PKIN) / Day 2 – Saturday 12.09.2020 (Copernicus Science Center, Palace of Culture and Science)

PANEL A  (Polish, English, Russian, German, French, Spanish, Romanian, Lithuanian, Arabic, Hebrew)

PANEL B (Polish, English, Russian)

PANEL C (Polish, English, Russian)

PANEL D (Polish, English, Russian)

TRANSMISJA REHA ONLINE YOUTUBE

Transmisja online konferencji Youtube / Online transmission of the conference Youtube (ONLY PL) (PIĄTEK SESJA MERYTORYCZNA, SOBOTA PANEL A)

Facebook – zaloguj się lub zarejestruj

Transmisja online konferencji FACEBOOK / Online transmission of the conference FACEBOOK (ONLY PL) (PIĄTEK SESJA MERYTORYCZNA, SOBOTA PANEL A)