„Bez barier. Orientacja przestrzenna i mobilność niewidomych” Kompendium wiedzy na temat orientacji i mobilności

Szansa - Jesteśmy Razem

„Bez barier. Orientacja przestrzenna i mobilność niewidomych” Kompendium wiedzy na temat orientacji i mobilności

Dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niewidomych Fundacja Szansa – Jesteśmy Razem zrealizowała projekt pn. Rehabilitacja z zakresu orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku – kompendium. W jego ramach wydaliśmy publikację pt. „Bez barier. Orientacja przestrzenna i mobilność niewidomych” w wydaniu czarnodrukowym, brajlowskim i w formie ebooka.

Celem projektu było udostępnienie najbardziej aktualnych informacji w dziedzinie orientacji przestrzennej i dostępności poprzez wydanie w języku polskim i angielskim kompendium wiedzy zawierającym najnowsze artykuły oraz przedruki najważniejszych prac, mówiących o mobilności i sprawności osób niewidomych. Niektóre referaty zostały stworzone z myślą o konferencji International Mobility Conference (IMC), której tematem przewodnim była mobilność i sprawność osób z niepełnosprawnością. Publikacja zawiera najnowsze artykułu z dziedziny rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących, których autorami są polscy i zagraniczni specjaliści.

Ważną misją przyświecającą działalności Fundacji Szansa – Jesteśmy Razem jest poszerzanie dostępności do informacji dla osób niewidomych, słabowidzących oraz ich otoczenia. Jednym z ubiegłorocznych sukcesów Fundacji było udostępnienie polskim czytelnikom publikacji naukowej pt. „Foundations of Orientation and Mobility” („Podstawy orientacji i mobilności”). Kontynuując działania w tym zakresie, przekazujemy naszym odbiorcom najnowsze kompendium rehabilitacyjne dostępne w języku polskim i angielskim. To ważne wydawnictwo zawiera zbiór artykułów naukowych, które rzucają nowe światło na kształcenie, metodykę i wyzwania związane z orientacją przestrzenną i dostępnością.

Artykuły naukowe, zebrane w najnowszym kompendium, stanowią istotny wkład w rozwój orientacji i mobilności, otwierając nowe perspektywy i inspirując do dalszych badań i innowacji. Zaprezentowane studia przypadków ukazują różnorodność sytuacji, z jakimi spotykają się osoby niewidome w codziennym życiu i jakie strategie mobilności są dla nich najbardziej skuteczne. Kompendium ukierunkowuje również czytelników na współpracę międzynarodową w dziedzinie orientacji i mobilności. Przedstawia przykłady udanych projektów i wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi krajami, a także pokazuje wpływ nowoczesnych technologii i interdyscyplinarnego podejścia na stan obecnych badań.

Serdecznie zapraszamy do lektury kompendium:

Publikacja „Bez barier. Orientacja przestrzenna i mobilność niewidomych” w języku polskim

Publikacja „Bez barier. Orientacja przestrzenna i mobilność niewidomych” w języku angielskim

Projekt Rehabilitacja z zakresu orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku – kompendium został dofinansowany ze środków PFRON.

Accessibility Toolbar