Projekt „Łódzkie dostępne!”

Szansa - Jesteśmy Razem

Projekt „Łódzkie dostępne!”

  1. Definicja niepełnosprawności, bariery dotykające osoby z niepełnosprawnościami, stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych.
  2. Podstawowe zasady w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi.
  3. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo – zasady kontaktu i pomocy, ćwiczenia: poruszanie się na wózku inwalidzkim.
  4. Obsługa osób niewidomych i niedowidzących – zdobycie wiedzy na temat dysfunkcji wzroku, ćwiczenia na symulatorach wad wzroku, zasady kontaktu na różnych etapach obsługi, ćwiczenia praktyczne: prowadzenie osoby niewidomej, obsługa osób – scenki sytuacyjne. Dodatkowe ćwiczenia dostosowane do specyfiki obiektu (m.in. wskazanie ekspozycji, odpowiednie prowadzenie, obsługa przy kasie, punkcie informacyjnym).
  5. Prezentacja sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie oraz nowoczesnych technologii informatycznych dla osób z dysfunkcją wzroku, takich jak udźwiękowione telefony, powiększalniki i lupy elektroniczne, testery kolorów, urządzenia do odczytu książek mówionych, urządzenia lektorskie, monitory brajlowskie.
  6. Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących – zasady pomocy, komunikacja.
  7. Obsługa osób z innymi niepełnosprawnościami i dysfunkcjami.

Accessibility Toolbar