„Cztery łapy – panel rewalidacyjny dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Rzeszowa”

Szansa - Jesteśmy Razem

Rzeszowski oddział Fundacji Szansa dla Niewidomych realizuje projekt  „Cztery łapy – panel rewalidacyjny dla dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Rzeszowa” w okresie od 01.09.2020 do 15.12.2020 roku.

Cel główny projektu:

Nadrzędnym celem realizacji zadania jest wszechstronny rozwój i podwyższenie poziomu edukacyjnego dzieci  niepełnosprawnych, które wykazują deficyty i zaburzenia rozwojowe utrudniające im naukę w szkole, poprzez zorganizowanie:

  • zajęć o charakterze integracyjno-rehabilitacyjnym z alpakoterapii,
  • szkolenia z zakresu obsługi Clicker 6 – edukacyjnego programu komputerowego wspomagającego rozwój dzieci.

Adresaci projektu:

Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności  oraz mieszkającego i/lub uczące się na terenie Miasta Rzeszowa, a także nauczycieli/pedagogów/opiekunów będących mieszkańcami Miasta Rzeszowa.

Czas i miejsce:

Wrzesień – grudzień 2020, Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów

Rekrutacja trwa do 30 września 2020 roku, ilość miejsc ograniczona.

Kontakt:

Tyflopunkt w Rzeszowie

ul. Rejtana 10 lok. 208, 35–310 Rzeszów

tel.: 695 966 544,  17 853 79 43

email: rzeszow@szansadlaniewidomych.org

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miasto Rzeszów oraz ze środków własnych Fundacji Szansa dla Niewidomych.

Accessibility Toolbar