„CzytaMY” – kampania promująca czytelnictwo wśród osób z niepełnosprawnością wzroku w Wielkopolsce

Szansa - Jesteśmy Razem

Opis projektu

Projekt miał na celu przeprowadzenie kampanii promującej czytelnictwo wśród osób z dysfunkcją wzroku. Zadanie polegało na zorganizowaniu cyklu spotkań promocyjnych, warsztatów z czytania brajla, spotkań autorskich oraz wspólnego czytania wybranych utworów. Osoby niedowidzące i niewidome nie są aktywnymi uczestnikami życia literackiego w Polsce. Bariera, którą stawia niepełnosprawność, jest trudna do przekroczenia w szczególności wśród młodzieży i dzieci dopiero rozpoczynających swoją czytelniczą drogę. Poprzez przeprowadzenie kampanii Fundacja Szansa – Jesteśmy Razem zaprezentowała osobom z dysfunkcją wzroku świat literatury, do którego osoby te mają ograniczony dostęp.

Jednym z celów realizacji zadania było promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie czytelnictwa poprzez przygotowanie oraz udostępnienie wersji audio książki „Źródło nadziei”. Książka ta inspiruje i prezentuje świat osób niewidomych i w wyjątkowy sposób. Autor opisuje współprace i współoddziaływanie osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, które razem tworzą świat pełen nadziei i wiary. Publikacja zwraca uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku oraz przyczynia się do szerzenia społecznej empatii.

Wydanie książki w wersji audio zostało zrealizowane dzięki współpracy ze Studiem Nagrywarka. Publikację czyta Magdalena Emilianowicz. Audiobook został udostępniony na stronie Spotify Fundacji:

Główne cele projektu:

 • Przeprowadzenie spotkania promującego czytelnictwo
 • Nagranie i publikacja audiobooka książki „Źródła nadziei” autorstwa Marka Kalbarczyka
 • motywowanie środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku do pełniejszego uczestnictwa w kulturze poprzez czytanie książek w zapisie brajlowskim
 • promowanie włączającej roli czytelnictwa – jako formy rehabilitacji, integracji i aktywizacji
  społecznej
 • promowanie czytelnictwa jako formy zrzeszającej ludzi o wspólnych zainteresowaniach
 • wzmocnienie procesu integracji społecznej poprzez zaproszenie na spotkania autorskie szerokiej
  grupy różnorodnych odbiorców
 • podnoszenie kompetencji czytelniczych i rozbudzanie potrzeb literackich osób niewidomych
 • promowanie zwiększania dostępu do najważniejszych dzieł piśmiennictwa polskiego i światowego
  przez osoby z niepełnosprawnością wzroku
 • wzmacnianie pozytywnego obrazu i prestiżu aktywności społecznej wynikającej z czytania książek
  przez osoby niewidome
 • integracja związana ze zrozumieniem specyfiki inwalidztwa wzroku
 • pobudzanie środowiska osób niewidomych i słabowidzących do aktywizacji kulturalnej i społecznej
  i możliwości do równoprawnej egzystencji poprzez włączanie tej grupy w ogólnodostępny obieg
  literacki.

Odbiorcy projektu

Adresatami zadania były wszystkie grupy wiekowe: dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorzy – w
szczególności osoby z dysfunkcją wzroku, a także wszystkie osoby zainteresowane publikacjami
promowanymi podczas spotkań, mieszkające na terenie województwa wielkopolskiego.
W szczególności wśród odbiorców znalazły się następujące grupy:

 • osoby niewidome,
 • otoczenie osób niewidomych: opiekunowie, rodziny i inni bliscy, wolontariusze pracujący na co
  dzień z osobami z niepełnosprawnymi,
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji publicznej i organizacji wspierających
  osoby z niepełnosprawnościami,
 • wszystkie osoby prywatne zainteresowane poszerzaniem swojej wiedzy o świecie wrażeń
  pozawzrokowych i dostępności literatury dla osób niewidomych, w tym. min.: studenci pedagogiki,
  pedagogiki specjalnej, tyflopedagogiki.

Dostarczając publikacje książkowe w wersji audio chcemy wyrównać szanse osób niewidomych w dostępie do literatury. Audiobook stanowi interesującą propozycję dla czytelników w niemal każdym wieku – młodzieży, dorosłych i seniorów.

Miejsce realizacji zadania: Województwo wielkopolskie

Spotkanie czytelnicze odbyło się 11.12.2023 r. w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Nagranie zostało udostępnione na Facebooku Fundacji.

Czas realizacji: 07.05 – 31.12.2023 r.

Projekt pn. „CzytaMY” – kampania promująca czytelnictwo wśród osób z niepełnosprawnością wzroku w Wielkopolsce.

Accessibility Toolbar