„Instytut im. Matki Elżbiety Róży Czackiej”

Szansa - Jesteśmy Razem

Celem zadania jest wyposażenie biura ds. kultury w Instytucie im. Matki Róży Czackiej, z siedzibą przy ul. Dzikiej 4a/42 w Warszawie. Instytut zajmie się m.in. wydawaniem książek w czarnym druku, brajlu i wersji audio, nagrywaniem profesjonalnych materiałów audio-video oraz promocją kultury wśród niepełnosprawnych.

Jednym z celów Fundacji jest rozwijanie Instytutu Rehabilitacji Niewidomych im. Matki Elżbiety Róży Czackiej – miejsca skupiającego zarówno niepełnosprawnych obywateli, jak i specjalistów i naukowców, którzy będą kontynuowali i wzbogacali dziedzictwo kulturowe oraz spuściznę polskiej tyflologii.

W ramach realizacji projektu Fundacja zakupi:

  • 4 zestawy mebli
  • projektor i ekran projekcyjny
  • notebooki i urządzenie wielofunkcyjne
  • 2 aparaty fotograficzne do transmisji
  • zestaw do nagłośnienia
  • plan tyflograficzny pomieszczeń i budynku
  • wygrzewarkę wypukłych rysunków
  • program do składu brajlowskiego

Accessibility Toolbar