JAK MOŻESZ POMÓC?

Szansa - Jesteśmy Razem

Jest wiele sposobów! 

Poniżej przedstawiamy rodzaje pomocy, które w znacznym stopniu pomogą Fundacji i pozwolą jej aktywnie działać na rzecz osób niewidomych i słabowidzących.

Wybierz tą, która najbardziej Ci odpowiada!

Rodzaje pomocy:

Finansowa:

• Bezpośrednie wsparcie finansowe na konto Fundacji Szansa dla Niewidomych (numer konta: 69 1240 1037 1111 0011 0121 5221)

• Zakup naszych publikacji – dochód ze sprzedaży zasila konto Fundacji

• Współfinansowanie  wybranych projektów i akcji 

Rzeczowa:

• Wsparcie rzeczowe i produktowe na rzecz Fundacji i organizowanych przez nią akcji

Promocyjno -marketingowa:

• Objęcie naszych działań Patronatem

• Wsparcie medialne naszych projektów i akcji 

• Reklama w gazetach, radiu, Internecie

Wolontariat:

• Pomoc w organizacji i przeprowadzaniu akcji oraz projektów

Chcesz pomóc?

Zachęcamy do zgłaszania się do nas na adres mailowy: szansa@szansadlaniewidomych.org 

Twoja pomoc to SZANSA na świat otwarty dla niewidomych.

Accessibility Toolbar