PROJEKT: POSTAW NA DOSTĘPNOŚĆ!

Szansa - Jesteśmy Razem

Projekt: Postaw na dostępność

Fundacja Szansa dla Niewidomych realizuje projekt: „Postaw na dostępność! Akcja przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych i seniorów”. 

Bezpośrednim celem realizacji zadania jest podniesienie świadomości i wiedzy twórców stron internetowych (w tym administratorów, webmasterów, redaktorów treści cyfrowych) w zakresie przygotowywania produktów dostępnych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na wiek lub niepełnosprawność (ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku).

W ramach realizacji zadania zostaną zrealizowane następujące moduły: 

I. MODUŁ AUDYTU 

a) Szkolenie centralne Audytorów, przeprowadzających badanie  dostępności zasobów internetowych dla grup społecznych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na wiek i niepełnosprawność.

b) Przeprowadzenie przez przeszkolonych i uprawnionych do wykonywania zawodu Audytorów badań dostępności zasobów internetowych instytucji publicznych.

II. MODUŁ SZKOLENIA TECHNICZNEGO  

a) Przeprowadzenie szkoleń nt. dostępności treści internetowych z technicznego punktu widzenia. Adresatami szkoleń technicznych będą zawodowi webmasterzy, współpracujący m.in. z administracją publiczną w zakresie opracowywania i dostosowywania dostępności stron internetowych do wymogów WCEG 2.0. Planowana jest organizacja 16 szkoleń w skali kraju. 

III.
 MODUŁ SZKOLENIA MERYTORYCZNEGO 

a) Przeprowadzenie szkoleń nt. standardów dostępności www, charakterystyki i budowy systemów CMS, oraz rozwiązań technicznych, ułatwiających dostępność serwisów internetowych dla grup ryzyka wykluczenia cyfrowego.  

Adresatami szkolenia będą przede wszystkim administratorzy stron www, redaktorzy treści cyfrowych i inne osoby, zainteresowane rozwojem zawodowym w dziedzinie zastosowań informatyki w przeciwdziałaniu wykluczeniom cyfrowym społeczeństwa. Planowana jest organizacja 16 szkoleń w skali kraju 


Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń znajdują się TUTAJ  

IV. MODUŁ PROMOCJI DOBRYCH PRAKTYK 

a) Podczas modułu, przeprowadzona zostanie konferencja oraz debata, poruszająca tematykę najczęściej pojawiających się trudności w dostępnie do stron www dla osób niewidomych i seniorów. 

V. MODUŁ KONKURSU

a) W ramach działania zostanie uruchomiona platforma interrnetowa, na której użytkownicy będą mogli sprawdzić stan swojej wiedzy z zakresu znajomości zasad WCAG 2.0.  

Szczegółowy harmonogram szkoleń znajduje sie TUTAJ 

PRODUKTY PROJEKTU:

WYDANIE SPECJALNE KWARTALNIKA HELP 

SAMOUCZEK DLA WEBMASTERÓW I REDAKTORÓW TREŚCI CYFROWYCH

QUIZ MODUŁU KONKURS

Fundacja
MAC

Accessibility Toolbar