Rehabilitacja z zakresu orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku – kompendium

Szansa - Jesteśmy Razem

Zadanie jest realizowane dzięki współfinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kierunek pomocy „Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”.

Termin realizacji: 01.01.2023 – 31.12.2023

Opis i cel projektu

Odbiorcami publikacji będą:

 • odbiorcy książki w wersji drukowanej (czarnodruk),
 • odbiorcy publikacji w wersji brajlowskiej,
 • odbiorcy, którzy skorzystają z wersji internetowej – e-booka.

Wśród nich będą:

 • instruktorzy orientacji przestrzennej oraz osoby pragnące zdobyć i uzupełnić wiedzę w tej dziedzinie;
 • szkoły i ośrodki, w których uczą się niewidomi lub słabowidzący uczniowie oraz pracuje kadra zaangażowana w proces edukacji osób z dysfunkcją wzroku;
 • szerokie grono pedagogów, terapeutów, edukatorów, nauczycieli, m.in. pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół, uczelni;
 • uniwersytety kształcące przyszłych tyflopedagogów i zrzeszające naukowców i wykładowców w danej dziedzinie;
 • studenci pedagogiki, pedagogiki specjalnej, tyflopedagogiki;
 • pracownicy organizacji OPP, działających w naszym środowisku;
 • naukowcy, rehabilitanci, szkoleniowcy, specjaliści, eksperci ds. dostępności;
 • pełnomocnicy ds. osób z niepełnosprawnościami;
 • niewidomi i słabowidzący, nasi beneficjenci w różnych projektach rehabilitacyjnych;
 • zainteresowani przedstawiciele mediów, dziennikarze,
 • autorzy prac naukowych i popularnonaukowych w danej dziedzinie;
 • osoby zainteresowane rehabilitacją osób z dysfunkcją wzroku oraz ci, którzy mają kontakt z
 • niewidomymi i wykorzystują m.in. techniki edukacyjno-rehabilitacyjne dedykowane osobom z
 • dysfunkcją wzroku;
 • osoby zainteresowane działalnością na rzecz osób z niepełnosprawnością;
 • osoby zainteresowane publikacją przybliżającą zagadnienia orientacji przestrzennej, mobilności, dostępności;
 • rodziny i bliscy osób z dysfunkcją wzroku;
 • biblioteki (miejskie, szkolne, uniwersyteckie).

Komitet Merytoryczny

Grono tłumaczy:
Igor Busłowicz
Maria Dondajewska
Adam Kalbarczyk
Julia Kwaśniewska
Wojciech Maj
Milena Rot

Spis treści:

Okładka publikacji:

Projekt Rehabilitacja z zakresu orientacji przestrzennej i mobilności osób z niepełnosprawnością wzroku – kompendium został dofinansowany ze środków PFRON.

Accessibility Toolbar