RĘKO-DZIEŁO

Szansa - Jesteśmy Razem

Fundacja Szansa dla Niewidomych we współpracy z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej realizuje projekt pt. „RĘKO-DZIEŁO” – przystosowanie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej poprzez wykonanie makiety 3D oraz albumu w brajlu.

Projekt jest finansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Dostępna oraz ze środków własnych Fundacji. Projekt będzie realizowany do 22 grudnia 2017 r.

Zamierzeniem projektu jest zwiększenie dostępności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej dla osób niewidomych i niedowidzących poprzez stworzenie makiety tyflograficznej przedstawiającej jedną ze sztandarowych zagród Skansenu oraz wydanie albumu w brajlu wraz z wypukłymi rycinami, przedstawiającego genezę powstania i opis eksponatów muzeum. Wykonanie pomniejszonego modelu zagrody pozwoli na stworzenie oferty muzealnej skierowanej do osób z niepełnosprawnością wzroku.

Zarówno rzeźby, jak i trójwymiarowe tyflografiki mają ogromne znaczenie w innowacyjnej formie kultury dla niewidomych, bo pozwalają na samodzielny kontakt z kulturą i sztuką. Stworzenie częściowej oferty dla osób niewidomych przyczyni się do wzrostu zainteresowania sztuką regionu, wzbudzi ciekawość historii lokalnej na przykładzie rustykalnych stylów w architekturze, malarstwie i rzeźbie. Istotnym czynnikiem turystyki kulturowej jest integracja społeczna, która przyczynia się do łamania barier mentalnych i wzrostu samooceny.

Accessibility Toolbar