Tyflopunkty

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Nasza fundacja działa na rzecz osób niewidomych i niedowidzących, głosząc prawo do informacji, nauki, pracy i odpowiedniej rehabilitacji. Chcemy, aby każda osoba niewidoma i słabowidząca znała swoje prawa oraz możliwości, jakie daje współczesna elektronika, optyka i informatyka. Dążymy do sytuacji, w której osoba z niepełnosprawnością wzrokową może odnaleźć się w rzeczywistości poprzez wykorzystanie dzisiejszej technologii pozwalającej zniwelować skutki inwalidztwa.

W celu szerzenia działań nasza fundacja uruchomiła sieć tyflopunktów – punktów konsultacyjnych, w których osoby z wadami wzroku oraz ich rodziny i opiekunowie mogą zasięgać różnego rodzaju porad. Zatrudnieni tam tyflospecjaliści służą pomocą m.in. w doborze sprzętu rehabilitacyjnego, uzyskaniu dotacji na specjalistyczny sprzęt i szkoleniach rehabilitacyjnycg, wyborze odpowiedniej szkoły czy miejsca pracy.

Prócz rehabilitacji podstawowej wybrane tyflopunkty prowadzą również szkolenia i warsztaty pomagające znaleźć osobom z niepełnosprawnością wzrokową wymarzoną pracę lub otworzyć własną działalność gospodarczą. Z usług tyflopunktów korzystają w równym stopniu opiekunowie osób niewidomych, nauczyciele, wolontariusze oraz przedstawiciele organizacji i instytucji działających lub pomagających osobom niepełnosprawnym.


Białystok

Tyflopunkt w Białymstoku (w godz. 08.30-16.30)

ul. Legionowa 14/16 lok. 203

15-099 Białystok

Tel. kom: +48 695 966 545

Tel.: +48 85 743 65 12

Email: bialystok@szansadlaniewidomych.org

Bydgoszcz

Tyflopunkt w Bydgoszczy (w godz. 08.00 – 16.00)

ul. Zygmunta Augusta 14, piętro 4, pokój 411

85-082 Bydgoszcz

Tel. kom: +48 606 275 200

Tel.: +48 52 321 47 83

Email: bydgoszcz@szansadlaniewidomych.org

Gdańsk

Tyflopunkt w Gdańsku (w godz. 08:00-16:00)

ul. Jana Uphagena 27 lok. 704

80-237 Gdańsk

Tel. kom: 881 946 501

Tel.: 58 345 21 88

Email: gdansk@szansadlaniewidomych.org

Katowice

Tyflopunkt w Katowicach (w godz. 07:30–15:30)

pl. Grunwaldzki 8–10 lok. 118

40–127 Katowice

Tel. kom: 881 945 747

Tel.: 32 786 95 06

Email: katowice@szansadlaniewidomych.org

Kielce

Tyflopunkt w Kielcach (w godz. 08:00–15:00)

ul. Targowa 18 (piętro 14, lok. 1422)

25–520 Kielce

Tel. kom: 662 138 600

Tel.: 41 343 34 26

Email: kielce@szansadlaniewidomych.org

Kraków

Tyflopunkt w Krakowie (w godz. 08:00–16:00)

Aleja Słowackiego 46/3 (Wjazd na parking od ulicy Lubelskiej)

30-018 Kraków

Tel. kom: 695 966 541

Tel.: 12 415 00 70

Email: krakow@szansadlaniewidomych.org

Lublin

Tyflopunkt w Lublinie (w godz. 08:00-16:00)

ul. Głowackiego 35 lok. 66

20–060 Lublin

Tel. kom: 881 946 995

Tel.: 81 442 75 27

Email: lublin@szansadlaniewidomych.org

Łódź

Tyflopunkt w Łodzi (w godz. 08:00-16:00)

ul. Wigury 13

90–302 Łódź

Tel. kom: 881 946 225

Tel.: 42 676 50 77

Email: lodz@szansadlaniewidomych.org

Olsztyn

Tyflopunkt w Olsztynie (w godz. 08:00-16:00)

ul. Dąbrowszczaków 39 lok. 415

10–542 Olsztyn

Tel. kom: 695 966 540

Tel.: 89 526 42 80

Email: olsztyn@szansadlaniewidomych.org

Opole

Tyflopunkt w Opolu (w godz. 08:00-16:00)

ul. Katowicka 39 (piętro 4, lok. 402 i 406)

45-061 Opole

Tel. kom: 692 451 051

Tel.: 77 441 76 62

Email: opole@szansadlaniewidomych.org

Poznań

Tyflopunkt w Poznaniu (w godz. 08:15-16:15)

ul. Lindego 6, lok. 2

60–573 Poznań

Tel. kom: 695 966 542

Tel.: 61 646 51 11

Email: poznan@szansadlaniewidomych.org

Rzeszów

Tyflopunkt w Rzeszowie (w godz. 08:00-16:00)

ul. Rejtana 10 lok. 208

35–310 Rzeszów

Tel. kom: 695 966 544

Tel.: 17 853 79 43

Email: rzeszow@szansadlaniewidomych.org

Wrocław

Tyflopunkt we Wrocławiu (w godz. 8:30-16:30)

ul. Sokolnicza 5/11 , 1 piętro

53-676 Wrocław

Tel. kom: 695 966 546

Tel.: brak

Email: wroclaw@szansadlaniewidomych.org

Zielona Góra

Tyflopunkt w Zielonej Górze (w godz. 08:00-16:00)

ul. K. Lisowskiego 3 (piętro 1)

65–072 Zielona Góra

Tel. kom: 662 138 900

Tel.: 68 324 40 23

Email: zielonagora@szansadlaniewidomych.org

Warszawa

Salon Prezentacyjny (w godz. 08:30-16:30)

ul. Gałczyńskiego 7

00-362 Warszawa

Tel. kom: 662 138 400

Tel.: 22 635 10 60

Email: warszawa@szansadlaniewidomych.org

Szczecin

Tyflopunkt w Szczecinie (w godz. 08:00-16:00)

ul. Powstańców Wielkopolskich 33 (piętro 3, lok. 12)

70–111 Szczecin

Tel. kom: 606 275 100

Tel.: 91 434 46 20

Email: szczecin@szansadlaniewidomych.org