Projekt „Widzę dotykiem i słuchem” – kampania promująca czytelnictwo niewidomych

Szansa - Jesteśmy Razem

Accessibility Toolbar