Projekt „Widzę dotykiem i słuchem” – kampania promująca czytelnictwo niewidomych

Fundacja Szansa dla Niewidomych