Ogłoszenie wyników regionalnych IDOL

Szansa - Jesteśmy Razem

Ogłoszenie wyników regionalnych IDOL

Mamy przyjemność ogłosić wyniki etapu regionalnego KONKURSU IDOL !
Nad prawidłowym przebiegiem KONKURSU IDOL czuwa KAPITUŁA w składzie:
1.Marek Kalbarczyk – Przewodniczący Kapituły
2.Igor Busłowicz
3.Sylwester Peryt
4.Ilona Nawankiewicz
5.Ewa Bąk
6.Agata Domańska


Zwycięzcy otrzymają dyplomy graficzne, które zostaną wręczone podczas wojewódzkich konferencji REHA. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną konferencje wojewódzkie planujemy zorganizować we wrześniu i październiku.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.
Serdecznie wszystkim gratulujemy 🙂

Województwo dolnośląskie:

IDOL ŚRODOWISKA:
1. Anna Karolak
2. Katarzyna Pasławska
3. Marcin Pleśniak
MEDIA:
1. Andrzej Tikhonov
2. Rafał Kondraciuk
EDUKACJA:
1. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
2. Politechnika Wrocławska – Laboratorium Tyfloinformatyczne w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo Technicznej Politechniki Wrocławskiej
ex aequo
Uniwersytet Wrocławski
INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA:
1. Pawilon Czterech Kopuł- Muzeum Narodowe we Wrocławiu
2. Centrum Kultury Zachód
3. Paweł Romańczuk twórca grupy Małe Instrumenty

Województwo kujawsko-pomorskie:

IDOL ŚRODOWISKA:
1. Jerzy Deja
2. Izabela Wasilewska
URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH:
1. Urząd Miasta Torunia, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
2. Urząd Miasta Żnin
INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA:
1. Martel- Mariusz Ziętara
2. Niewidzialny Dom
3. Centrum Handlowe Focus

Województwo lubelskie:

EDUKACJA:
1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA:
1. Krematorium dla zwierząt Lwie Serce Iwaniccy

Województwo lubuskie:

IDOL ŚRODOWISKA:
1. Anita Nowicka
2. Dariusz Kuciński
URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH:
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze
2. Narodowy Fundusz Zdrowia w Zielonej Górze
MEDIA:
1. Radio Eska
ex aequo
Radio Zachód
INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA:
1. Mediateka Zielonogórska
ex aequo
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Lubuski Oddział Rejonowy w Zielonej Górze
2. Lubuski Teatr

Województwo łódzkie:

MEDIA:
1. Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej
INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA:
1. Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko”

Województwo małopolskie:

IDOL ŚRODOWISKA:
1. Lucyna Zaleska
2, Dominika Feiglewicz
3. Barbara Wysoczańska-Grochal
INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA:
1. Krakowskie Biuro Festiwalowe
2. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
3. WOMAI- World Of My All Inspirations

Województwo mazowieckie:

IDOL ŚRODOWISKA:
1. Anna Bocheńska
2. Anna Gębka
3. Dominika Putyra
MEDIA:
1. blog „Słabowidzący- dobrze myślący”, jak również kanał – YouTube „SłaboWIDZĄCY”
2. Elżbieta Korczyńska
3. Marzena Rogalska
URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH:
1. Agnieszka Górniak – Ekspert ds. wsparcia i współpracy z NGO od 2017 r.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach
3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach
EDUKACJA:
1. Elżbieta Neroj Radca generalny w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej
2. Michał Jalinnik
3. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA:
1. Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice
2. Oddział Rejonowy PCK w Kozienicach
3. Teatr Roma

Województwo opolskie:

IDOL ŚRODOWISKA:
1. Alicja Stelmaszczyk
2. Adam Wala
3. Piotr Pańków
MEDIA:
1. Nowa Trybuna Opolska
2. Monitor trzeciego sektora. Kwartalnik organizacji pozarządowych Opola oraz ludzi aktywnych i wrażliwych
3. Radio Park FM
URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH:
1. Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu
3. Biuro Partnerstwa i Dialogu Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
EDUKACJA:
1. Szkoła Podstawowa nr 20 w Opolu
2. Przedszkole nr 6 w Nysie
3. Szkoła Podstawowa nr 13 w Opolu
INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA:
1. Firma Greg Wodzirej z Opola
2. Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
3. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Województwo podkarpackie:

IDOL ŚRODOWISKA:
1. Barbara Moskal
2. Teresa Biało i NEFI
3. Marcin Kaczmarzyk
MEDIA:
1. Radio Leliwa
2. Radio Rzeszów
3. TVL Telewizja Lokalna Tarnobrzeg
URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH:
1. Urząd Miasta w Tarnobrzegu
2. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna
3. Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa
EDUKACJA:
1. Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu
2. Biuro Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego
3. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA:
1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
2. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
3. Skansen Archeologiczny Karpacka Troja

Województwo podlaskie:

IDOL ŚRODOWISKA:
1. Ewa Anna Ambrożej
2. Elena Świątkowska
3. Anna Drabarz
MEDIA:
1. TVP 3 Białystok
2. Wydawnictwo Bratczyk
EDUKACJA:
1. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Białostockiej
INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA:
1. Muzeum Historyczne w Białymstoku
2. Muzeum w Tykocinie
3. Muzeum w Bielsku Podlaskim

Województwo pomorskie:

IDOL ŚRODOWISKA:
1. Jerzy Dzióbek
INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA:
1. Muzeum Emigracji w Gdyni

Województwo śląskie:

IDOL ŚRODOWISKA:
1. Hanna Pasterny
2. Agata Plech
3. Joanna Zarzeczna
URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH:
1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie na czele z Panią Dyrektor Katarzyną Buchajczuk
INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA:
1. Bank Śląski Oddział Bytom ul. Dworcowa 12
2. Teatr Rozrywki w Chorzowie
3. Galeria Bielska BWA

Województwo świętokrzyskie:

IDOL ŚRODOWISKA:
1. Paweł Słowik
2. Elżbieta Siudak
3. Krystyna Malarecka
URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH:
1. Krystyna Anna Jurys
2. Andrzej Michalski, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału PFRON
3. Marek Materek Prezydent Miasta Starachowice
INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA:
1. Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju „Nawigacja”
2. Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach Filia nr 9
3. Klub Modnej Babeczki

Województwo warmińsko-mazurskie:

URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH:
1, Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Zespole ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie

Województwo wielkopolskie:

IDOL ŚRODOWISKA:
1. Leszek Szmaj
ex aequo
Tomasz Jerzyk

Województwo zachodniopomorskie:

IDOL ŚRODOWISKA:
1. Patrycja Klakla
2. Bogusław Krasnodębski
3. Halina Czosnowicz
URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH:
1. Powiatowy Urząd Pracy w Policach
EDUKACJA:
1. Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie
2. Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie
3. Szkoła Podstawowa nr 55 w Szczecinie „Błękitna”
INSTYTUCJA/PLACÓWKA KULTURY/FIRMA:
1. Centrum Aktywności Kulturalnej Osób Niesprawnych w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie
ex aequo
Stowarzyszenie POLITES ze Szczecina
2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie

Accessibility Toolbar