„Droga do samodzielności II – Nowoczesna rehabilitacja osób z dysfunkcjami wzroku”

Szansa - Jesteśmy Razem

W naszych placówkach w 16 miastach wojewódzkich realizowany jest projekt „Droga do samodzielności II – Nowoczesna rehabilitacja osób z dysfunkcjami wzroku” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2020 „Pokonamy bariery”

Kierunek pomocy: 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”
Typ projekt: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)
Termin realizacji: 01.04.2022 – 31.03.2023
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01-1024x541-1.jpg

Opis i cel projektu

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy dotyczące osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami wzroku: niską samodzielność w życiu codziennym, brak aktywności społecznej, trudności w dostępie do informacji oraz znaczną izolację społeczną.

Projekt zakłada podniesienie poziomu samodzielności 240 osób niewidomych i słabowidzących z całej Polski (w tym młodzieży do 18 roku życia). Zajęcia w przeważającej części będą prowadzone indywidualnie i będą w możliwie jak największym stopniu dopasowane do predyspozycji i preferencji beneficjentów. Każdy uczestnik będzie miał do wyboru aż 20 modułów tematycznych:

 1. Świat dotyku i dźwięku – akceptacja własnej niepełnosprawności, wykorzystanie zmysłów dotyku i słuchu.
 2. Dom – utrzymanie czystości pomieszczeń, bezpieczna i praktyczna aranżacja przestrzeni.
 3. Kuchnia – bezwzrokowe przygotowanie potraw i obsługa sprzętów kuchennych.
 4. Zdrowie – dieta a kondycja oczu, ćwiczenia dla osób niewidomych.
 5. TYFLOSport – zapoznanie z pozornie niedostępną dla niewidomych aktywnością i rekreacją: tandemy, strzelectwo bezwzrokowe, piłki dźwiękowe, tenis stołowy, dostosowane gry planszowe itp.
 6. TYFLOInformatyka – obsługa komputera za pomocą specjalistycznego oprogramowania, obsługa udźwiękowionych smartfonów.
 7. TYFLOEdukacja – techniki bezwzrokowego przyswajania wiedzy z różnych dziedzin.
 8. Niewidomy poliglota – bezwzrokowa nauka języków obcych, pomoce naukowe, rola Internetu w nauce języka, dostępne translatory i słowniki.
 9. Mobilność – poruszanie się z nawigacją po mieście, korzystanie z komunikacji miejskiej, nowoczesne modele białych lasek i dostosowanych systemów nawigacji dla niewidomych.
 10. Uprawnienia – prawa i obowiązki osób niewidomych.
 11. Kultura – audiodeskrypcja w filmach, audiobooki, prezentacja dostępnych w muzeach rozwiązań umożliwiających bezwzrokowe zapoznanie się z wystawą, dostępne publikacje w brajlu i druku transparentnym.
 12. Hobby – wskazanie możliwości rozwijania własnych pasji i zainteresowań bezwzrokowo, w różnych formach: muzyka, literatura, rzeźba, sport.
 13. TYFLOTurystyka – zwiedzanie bezwzrokowe, wskazanie ośrodków w Polsce i na świecie dostosowanych technicznie do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, wskazanie istniejącej literatury skierowanej do niewidomych i słabowidzących turystów.
 14. Autoprezentacja i wizerunek – mowa ciała, odpowiednia postawa, panowanie nad własnym ciałem, budowanie pozytywnego wizerunku.
 15. Nowoczesne technologie – najnowsze rozwiązania w służbie inwalidom wzroku, wdrażane i testowane na całym świecie.
 16. Motywacja – praca nad wiarą we własne siły, nad samodoskonaleniem się i wyznaczaniem sobie celów.
 17. Dostępność – zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w celu dostosowania przestrzeni, angażowanie osób niewidomych i niedowidzących do wspólnego wykonywania audytów dostępności przestrzeni publicznej.
 18. Świadomy niewidomy klient – przybliżenie zasad realizacji potrzeb w różnych urzędach i instytucjach, obsługa bankomatów, składanie wniosków, załatwianie spraw urzędowych.
 19. Rozwój umiejętności manualnych – zajęcia rozwijające zdolności manualne, warsztaty plastyczne, sztuka origami, techniki zdobnicze, własnoręczne tworzenie tyflografik.
 20. Aktywność społeczna i obywatelska – angażowanie beneficjentów w działania lokalne, współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Beneficjenci projektu  podczas wsparcia indywidualnego skorzystają z 48h zajęć oraz 76 h konsultacji z Tyflospecjalistami (osobami na co dzień pracującymi z niewidomymi i niedowidzącymi, mającymi doświadczenie i wiedzę na temat nowoczesnych metod rehabilitacji) oraz 10h zajęć z ekspertami (np. prawnikiem, coachem, psychologiem itp.), którzy uzupełnią wiedzę przekazywaną przez Tyflospecjalistów. Dla uczestników projektu przewidziane zostało także wsparcie grupowe (84 godziny), w ramach którego będą realizowane zajęcia w placówce oraz wyjścia do różnych miejsc kultury np. muzeów.

Dodatkowo w ramach realizacji projektu wsparciem zostaną objęte osoby niepełnosprawne zgłaszające się do placówek Fundacji po poradę. Porady tzw „jednorazowe” będą udzielane w różnych formach: spotkanie/wizyta w tyflopunkcie, kontakt telefoniczny, kontakt online lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Materiały szkoleniowe

Rekrutacja do projektu

Projekt kierowany jest do osób z umiarkowanym lub znacznym orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu wzroku (symbol O-04).

W okresie kwiecień – maj 2022 przeprowadzono rekrutację w placówkach Fundacji. Każda osoba chcąca wziąć udział w projekcie przedstawiła aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne np. z ZUS-u) oraz wypełniła ankietę. W każdej z placówek wybrano po 15 stałych beneficjentów, którzy (w naszej ocenie) najbardziej potrzebowali wsparcia.

Harmonogram realizacji

 • Rekrutacja do projektu: kwiecień – maj 2022
 • Konsultacje: kwiecień 2022 – marzec 2023
 • Zajęcia: czerwiec 2022 – marzec 2023
 • Porady jednorazowe: kwiecień 2022 – marzec 2023

Accessibility Toolbar