Projekt „WYMIENNIK – natura, sztuka, edukacja”

Szansa - Jesteśmy Razem

Projekt „WYMIENNIK – natura, sztuka, edukacja”

Galeria Arsenał w Białymstoku realizuje projekt „WYMIENNIK – natura, sztuka, edukacja” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

WYMIENNIK skupia wokół siebie niezwykłych ludzi: artystów sztuk wizualnych, animatorów kultury, edukatorów, filmowców, architektów, muzyków, tancerzy, aktorów. Zajęcia skierowane są do osób z Białegostoku i okolic, z różnych grup wiekowych, w tym osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Mają na celu podniesienie kompetencji artystycznych i twórczych uczestników wydarzeń, które będą mogli wykorzystać w życiu codziennym, by poprawić jego jakość.  

Idea projektu zakłada uczestnictwo w działaniach artystycznych jako pewien proces nawiązania relacji społecznych, a Galerię jako miejsce spotkania, wspólnej pracy, wymiany myśli, pomysłów, doświadczeń, emocji. Zauważając naturę, uwrażliwiając się na nią zadbamy lepiej o nas samych, o ludzi wokół nas, o naszą kulturę, społeczeństwo. Dzięki wymianie zyskujemy potrzebniejsze nam rzeczy, doświadczenia, a nawet wiedzę, umiejętności czy talenty.


Uczestnictwo w wydarzeniach jest bezpłatne.

Szczegóły i planowane warsztaty:  www.galeria-arsenal.pl

Zapraszamy, bądźcie z nami!

PARTNERZY:

  • FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH
  • STOWARZYSZENIE POMOCY NIESŁYSZĄCYM
  • INSTYTUT DZIAŁAŃ MIEJSKICH
  • DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

Accessibility Toolbar