„Nowoczesna rehabilitacja szansą na uczestnictwo w życiu społecznym osób z dysfunkcją wzroku”

Szansa - Jesteśmy Razem

„Nowoczesna rehabilitacja szansą na uczestnictwo w życiu społecznym osób z dysfunkcją wzroku”

Zapraszamy osoby niewidome i niedowidzące z Województwa Świętokrzyskiego posiadające znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności (symbol 04 O) na spotkania

warsztatowe w Centrum Technologicznym Altix. Tematyką warsztatów będzie wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu codziennym.

Zapewniamy:

  • Bezpłatny udział w warsztatach technologicznych z zachowaniem środków ostrożności związanych ze stanem epidemicznym w kraju,
  • Wykwalifikowaną kadrę szkoleniową,
  • Drobne zestawy rehabilitacyjne dla każdego uczestnika.

Termin szkolenia:

01.08.2020 – 31.08.2020

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Fundacja Szansa dla Niewidomych  Tyflopunkt Kielce
 ul. Targowa 18, 14 piętro, pokój 1422.

Tel kom. 662 138 600

Adres e-mail: kielce@szansadlaniewidomych.org Zadanie zostało dofinansowane ze środków będących w dyspozycji Wojewody Świętokrzyskiego w

Accessibility Toolbar