REHA FOR THE BLIND IN POLAND w POZNANIU – PROGRAM KONFERENCJI

Szansa - Jesteśmy Razem

REHA FOR THE BLIND IN POLAND w POZNANIU – PROGRAM KONFERENCJI

Logo fundacji

Wydarzenie w ramach projektu „Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i Wszystkich Niepełnosprawnych – REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2020”

Fundacja Szansa dla Niewidomych jest organizatorem Konferencji, która odbędzie się 20 października o godz. 12:00 w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

Celem naszej Konferencji jest zmiana postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnościami, promocja aktywności i sukcesów osób niewidomych i słabowidzących oraz integracja środowiska osób z niepełnosprawnościami i osób pełnosprawnych.

Wydarzenie o charakterze otwartym i bezpłatnym, będzie składało się z części merytorycznej podczas której poruszymy tematy z zakresu innowacji w dziedzinie niwelowania skutków niepełnosprawności wzroku, dostępności obiektów użyteczności publicznej, kultury i sztuki oraz edukacji. Następnie odbędzie się koncert Zespołu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (w programie m. in. standardy jazzowe, kompozycje Jerzego Wasowskiego i Henryka Warsa) oraz projekcja filmu „Green Book” z audiodeskrypcją.

Konferencja pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 695 966 542 lub adresem e-mail: poznan@szansadlaniewidomych.org

Możliwa będzie osobista obecność, jak i w formie on-line.

Transmisja na będzie dostępna na:

FACEBOOKU, YOUTUBE oraz platformie ZOOM

Patronat honorowy:

 • Prezydent Miasta Poznania
 • Akademia Muzyczna w Poznaniu
 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Biblioteka Raczyńskich

Patronat medialny:

 • Głos Wielkopolski
 • Nasz Głos Poznański
 • Filantrop
 • Radio Poznań

Partner:

 • Niewidzialna Ulica

Współpraca:

 • CK Zamek
 • Centrum Praktyk Edukacyjnych

Współtwórca: Fundacja Challenge Europe

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Accessibility Toolbar