Zakończyliśmy realizację projektu USZY SZEROKO OTWARTE w ramach programu Kultura Dostępna.

Szansa - Jesteśmy Razem

Zakończyliśmy realizację projektu USZY SZEROKO OTWARTE w ramach programu Kultura Dostępna.

Celem zadania było dostosowanie merytoryczne oferty kulturalnej i  edukacyjnej – koncerty on-line Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie – dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie.

Poprzez realizację projektu udostępniliśmy narodowe wytwory kultury niematerialnej osobom niewidomym oraz niedowidzącym, tym samym

wyrównując szanse w dostępie do kultury. Pobudziliśmy naszych beneficjentów do aktywności i kreatywności, wyrażania własnej ekspresji twórczej.

Podczas warsztatów plastycznych uczestnicy projektu wykreowali swoje humorystyczne impresje na temat dzieł sztuki niematerialnej, poznanych podczas koncertów. Efekty zmagań z materią plastyczną zaprezentowaliśmy na wystawie podsumowującej projekt.

Uczestnicy projektu zapoznali się z cyklem koncertów symfonicznych będących mozaiką stylów i form muzycznych, wprowadzających młodą widownię w świat muzyki od klasyki do czasów współczesnych.


Beneficjenci zgłębili podstawowe zagadnienia związane z plastycznymi środkami wyrazu, takie jak: faktura, bryła, kompozycja oraz perspektywa. Podczas warsztatów plastycznych prowadzonych przez artystów, zdobytą wiedzę wykorzystywali do działań twórczych. Powstałe prace plastyczne inspirowane wysłuchanymi koncertami zostały zaprezentowane na zakończenie projektu w postaci wystawy w przestrzeni publicznej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Link tutaj


Założeniem warsztatów plastycznych było wykorzystanie HUMORU do interpretacji, opisywania dzieł sztuki niematerialnej. Podejście z dystansem, przymrużeniem oka pozwoliło na „oswojenie” kultury wysokiej i zmniejszenie dystansu do instytucji kulturalnych.
Uczestnicy warsztatów stali się aktywnymi odbiorcami sztuki, doświadczając jej w nowy , alternatywny sposób. Projekt miał na celu wspieranie kreatywności w relacji widz (niepełnosprawny) dzieło sztuki.

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Partnerzy:

Fundacja Szansa dla Niewidomych

HELP miesięcznik tyflorehabilitacyjny

Stowarzyszenie „Dobrze”

Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

niepelnosprawni.pl

Accessibility Toolbar