Spotkanie online z Markiem Kalbarczykiem i Janem Żarynem!

Szansa - Jesteśmy Razem

Spotkanie online z Markiem Kalbarczykiem i Janem Żarynem!

Drodzy Przyjaciele,

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Jesteśmy razem”.

W piątek 30 kwietnia o godzinie 14:00 Marek Kalbarczyk, Szef naszej Fundacji, przeprowadzi wywiad z profesorem Janem Żarynem. Spotkanie będzie można oglądać na FACEBOKU i YouTube Fundacji.

Tematem ich rozmowy będzie zwycięska wojna z Bolszewikami z roku 1920, a dyskusja będzie się toczyła wokół treści przedstawionych przez profesora Jarosława Szarka w książce pt.: „1920. Prawdziwy cud nad Wisłą”. Jesteśmy przekonani, że mówcy wykroczą jednak poza ścisłe ramy, wytyczone przez ww. dzieło oraz nie będą się przesadnie trzymali formalnego podejścia do ówczesnych wydarzeń historycznych. Spodziewamy się jak najszerszej dyskusji o kondycji naszego narodu i państwa – zarówno w tamtych, trudnych, chociaż ostatecznie owocnych czasów, jak i obecnie. Nadal przecież żyjemy pomiędzy dwoma silnymi sąsiadami i codzienną pracą musimy walczyć o prawdziwą suwerenność i satysfakcjonujący nas status.

Zapraszamy!

Jeszcze tym razem spotkanie nie może się odbyć stacjonarnie. Decyduje o tym trwający stan epidemii Covid-19. Na szczęście zmniejsza się jej intensywność, a być może już niedługo zupełnie się ona wyciszy. Póki co zapraszamy Państwa do obejrzenia i wysłuchania transmisji na FB i YT Fundacji (podczas transmisji będzie można zadawać pytania w komentarzach).

Mamy ku temu wspaniałą okazję. Otóż nasze wydawnictwo „Trzecie Oko” dzięki dofinasowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, wydało w brajlu książkę Jarosława Szarka – „1920. Prawdziwy cud nad Wisłą”. Zachęcamy do zapoznania się z tą pozycją, jak również z innymi wydanymi przez nas książkami!

Oto tekst przedmowy autora  do naszego wydania:

Stawką w zmaganiach 1920 roku z bolszewizmem było nie tylko istnienie niepodległej Polski, ale obrona chrześcijaństwa i zagrożonej cywilizacji łacińskiej. Polskie zwycięstwo było wynikiem trudno dzisiaj wyobrażalnego wysiłku znacznej części narodu, o którym jakże gorzkie słowa pisał Stefan Żeromski: „Trzeba to wyznać otwarcie i bez osłony, że lenistwo ducha Polski, cudem z martwych wskrzeszonej, ściągnęło na tego ducha batog bolszewicki. Polska żyła w lenistwie ducha, oplątana przez wszelakie gałgaństwo, paskarstwo, łapownictwo, dorobkiewiczostwo kosztem ogółu, przez jałowy biurokratyzm, dążenie do kariery i nieodpowiedzialnej władzy. Wszystka wzniosłość, poczęta w duchu za dni niewoli, zamarła w tym pierwszym dniu wolności”.

Sierpniowego triumfu 1920 roku – największego militarnego zwycięstwa od 1683 roku – nie byłoby, gdyby nie ogromna mobilizacja narodu, któremu udało się przezwyciężyć nie tylko owo „lenistwo ducha”, ale zmierzyć się z ubóstwem, brakiem infrastruktury przemysłowej, komunikacyjnej, obojętnością, brakiem lojalności, a niekiedy wrogością mniejszości narodowych i sąsiadów oczekujących na upadek Rzeczypospolitej, podobnie jak wielu polityków na Zachodzie grzebiących już niepodległą Polskę.

O tych zmaganiach, często setki kilometrów od okopów, o tej ogromnej pracy i modlitwie na rzecz zwycięstwa Wojska Polskiego jest to książka. Przenosimy się w czas pomiędzy wkroczeniem Wojska Polskiego do Kijowa a pokonaniem bolszewików pod Warszawą odwiedzając Śląsk Cieszyński, Górny Śląsk, Powiśle, Warmię i Mazury, w miejsca, gdzie toczono walki o granice. Towarzyszymy obcokrajowcom walczącym wraz z nami i udzielającym Polsce pomocy w tym dramatycznym okresie. Docieramy do miejsc, gdzie toczyła się codzienna walka na froncie wewnętrznym.

Książka ukazuje panoramę wysiłku, poświęcenia i ofiary, przede wszystkim młodzieży, inteligencji, robotników, rzemieślników, włościan, duchowieństwa – wszystkich warstw i stanów zjednoczonych wobec groźby utraty odzyskanej przed niespełna dwu laty niepodległości. Jest zarazem lustrem, w którym możemy się sami przejrzeć dzisiaj, ile w nas poświęcenia i ofiarności w zmaganiach o polską tożsamość, chrześcijaństwo, rodzinę, własność – wszystko to, co obroniliśmy w 1920 roku.

Jarosław Szarek

Autor książki odpowiada na frapujące pytania, dotyczące dramatycznych wydarzeń lata roku 1920, które poprzedzały bitwę warszawską. Wybitny historyk relacjonuje dramatyczne dni sowieckiej agresji, nie koncentrując się jednak głównie na działaniach militarnych, lecz na postawie polskiego społeczeństwa, podejmującego trudną pracę na rzecz zjednoczenia i odbudowy Polski oraz stworzenia jednolitej armii. W książce omawiany jest problem osamotnienia naszej ojczyzny wskutek błędnej polityki zachodnich mocarstw. Dzięki czemu, w tak tragicznej sytuacji, udało się jednak ocalić niepodległość? Co zmotywowało Polaków do tak niezwykłej mobilizacji? Jaką rolę w ocaleniu Polski i świata przed bolszewikami odegrały Kościół i nagłe przebudzenie religijne Polaków?

W polskiej świadomości upowszechniło się przekonanie, że latem 1920, w obliczu bolszewickiej agresji, cały naród, zwarty i gotowy, zahartowany w niedawnych bojach o niepodległość, natychmiast stanął do walki z najeźdźcą. Czy aby na pewno od razu tak się stało? Autor relacjonuje dramatyczne dni sowieckiej agresji, obserwując postawy społeczeństwa, zmęczonego i skłóconego, żyjącego w niewyobrażalnej biedzie, a jednocześnie podejmującego ciężką pracę na rzecz zjednoczenia i podźwignięcia gospodarki z wojennych zniszczeń. Społeczeństwo nie było przygotowane do nowej wojny i początkowo nie zdawało sobie sprawy z ogromu zagrożenia. Mocarstwa zachodnie podejmowały niekorzystne dla nas decyzje na Górnym Śląsku, w Galicji Wschodniej, na Warmii i Mazurach, skłonne były do polityki appeasementu, czyli zaspokajania Rosji sowieckiej kosztem odzyskujących niepodległość państw w Europie Środkowej, przede wszystkim Polski.

Accessibility Toolbar